VIGO System rośnie na wojsku i nowym biznesie

Największym rynkiem zbytu detektorów w III kwartale 2020 r. był przemysł, który odpowiadał za 42% przychodów VIGO System w tym okresie. Przemysłowymi odbiorcami detektorów VIGO System są m.in. producenci analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji półprzewodników najnowszej generacji.

Po ponad 32% wzroście wartości sprzedaży, do 4,7 mln zł, na drugim miejscu rankingu największych odbiorców detektorów VIGO System uplasowały się firmy z branży zbrojeniowej. Segment ten odpowiadał za blisko 37% przychodów firmy w III kw. 2020 r. O dynamicznym wzroście sprzedaży przesądziła realizacja zleceń od francuskiego koncernu Safran Aerotechnics, strategicznego partnera giełdowej spółki.

Trzecią pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów VIGO w minionym kwartale byli producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu, z grupą Caterpillar na czele. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach wyniosły 1,1 mln zł (34% wzrost rdr.), odpowiadając za 9% całkowitej sprzedaży okresu.

– Miniony kwartał był już piątym z rzędu okresem zakończonym wzrostem sprzedaży. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne, osiągnięty w III kwartale wynik oceniamy zdecydowanie pozytywnie. Stanowi on dla nas kolejne potwierdzenie słuszności realizowanej strategii rozwoju, stawiającej na równoczesne zacieśnienie relacji z posiadanymi klientami oraz dywersyfikację rynków zbytu. Cieszy nas rosnący portfel zamówień, umożliwiający nam efektywniejsze zarządzanie produkcją, jak również pozytywne informacje płynące od większości naszych kontrahentów, pozwalają nam założyć, że również w kolejnych okresach nasze wyniki sprzedaży nie rozczarują naszych akcjonariuszy – komentuje Adam Piotrowski, prezes giełdowej spółki.

Istotny wpływ na wzrost przychodów Grupy w III kwartale br. miał również rozwój nowego obszaru biznesowego VIGO System – produkcji warstw epitaksjalnych, których sprzedaż giełdowa spółka rozpoczęła w 2020 r. Przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych, wykorzystywanych w szerokim spektrum urządzeń fotonicznych, wyniosły ponad 0,5 mln zł. – Segment warstw epitaksjalnych rozwija się zgodnie z planem. 2020 r. w tym obszarze naszej działalności stoi pod znakiem optymalizacji procesów produkcyjnych, budowy sieci sprzedaży oraz promocji naszych produktów na kluczowych rynkach zbytu, w czym szczególnie pomaga nam nowoutworzone przedstawicielstwo handlowe na Tajwanie. Cieszy nas rosnące zainteresowanie naszą ofertą, utwierdzając nas w przekonaniu, iż począwszy od 2021 r. segment warstw półprzewodnikowych będzie miał już istotny wpływ na wyniki spółki – komentuje Adam Piotrowski.