VIGO System – wyższa sprzedaż do przemysłu, kontrakty wojskowe przesunięte na II połowę 2019 r.

Segment przemysłowy odpowiadał za 72% przychodów  VIGO System w minionym kwartale. Na wzrost sprzedaży złożyły się rosnące zamówienia od większości z szerokiej grupy przemysłowych odbiorców produktów VIGO System. Detektory VIGO System wykorzystywane są m.in. do produkcji analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również znajdują zastosowanie w procesie produkcji półprzewodników najnowszej generacji.

Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów VIGO w minionym kwartale byli producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach wyniosły 1,4 mln zł.

Na trzecim miejscu, pod względem wielkości obrotów, uplasowały się firmy z branży zbrojeniowej. Przychody segmentu wyniosły niespełna 0,5 mln zł, wobec 2,4 mln zł rok wcześniej. O spadku sprzedaży przesądziło przesunięcie realizacji znaczącego kontraktu dla firmy Zodiac Aerotechnics na II połowę roku.