VIGO System zwiększy sprzedaż do Caterpillar

Grupa Caterpillar to wieloletni, strategiczny partner ożarowskiego producenta najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni. Produkowane przez VIGO System zintegrowane moduły detekcyjne wykorzystywane są w produkowanych przez Caterpillar systemach kontroli dedykowanych do kolei szybkich prędkości, monitorujących m.in. temperaturę kół pociągów.
Rosnąca skala zamówień od Caterpillar to owoc wieloletniej współpracy między naszymi firmami, również na poziomie technologicznym. Obecnie produkowane moduły to już trzecia generacja modułów detekcyjnych. Potwierdzeniem wartości dodanej VIGO System jest stale rosnący poziom zamówień ze strony Caterpillar. Partnerskie relacje między VIGO System i Caterpillar przekładają się na systematyczny rozwój naszych produktów i umacnianie ich przewag konkurencyjnych, oraz, w konsekwencji, na umacnianie pozycji rynkowej i wzrost sprzedaży – analizuje Adam Piotrowski, prezes VIGO System.

VIGO System ma za sobą udany początek roku. Przychody giełdowej spółki wzrosły w I kwartale 2020 r. do 12,4 mln zł (8% wzrost rdr.), co jest najlepszym kwartalnym wynikiem w historii VIGO System. Przychody ze sprzedaży detektorów dedykowanych branży kolejowej wyniosły w tym okresie 2,3 mln zł, odpowiadając za 19% całkowitej sprzedaży kwartału.