Eksploracja kosmosu

Firma VIGO System jest dumna z uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych, mających na celu odkrycie życia pozaziemskiego. Pionierskie detektory podczerwieni są aktualnie wykorzystywane przez NASA oraz Europejską Agencję Kosmiczną do eksploracji Marsa w dwóch różnych programach: MSL, gdzie detektor jest częścią przestrajalnego spektrometru laserowego w łaziku Curiosity, oraz ExoMars, gdzie produkty VIGO System wchodzą w skład radiometrów ICOTOM, służących do monitorowania zewnętrznej powłoki lądowników. W urządzeniach zastosowano niechłodzone fotodiody optymalizowane na długości fal 4 i 8 μm. Przyrządy te musiały spełniać specyficzne wymagania dla techniki kosmicznej, w szczególności dotyczyły one wysokiej odporności na narażenia mechaniczne, podwyższone temperatury i próżnię. Trudnym zadaniem było zapewnienie bardzo niskiego gazowania wszystkich materiałów użytych do konstrukcji przyrządu. Pozytywne rezultaty pracy detektorów zapowiadają ich dalsze zastosowanie w ekspedycjach kosmicznych.

Dokładna i nieniszcząca spektroskopia widmowa

Przy użyciem detektorów VIGO System wykonano już ponad 500 publikacji naukowych. Większość z nich wiąże się z wyrafinowanymi i unikalnymi metodami badawczymi, zajmującymi się poprawą osiągów analizatorów gazów. Ale czujniki VIGO System z powodzeniem służą też w zastosowaniach takich jak datowanie węgla oraz badanie składu chemicznego minerałów w archeologii.