Zastosowania w medycynie

Wielkie nadzieje pokładane są w detektorach VIGO System w związku z aplikacjami medycznymi. Wystarczy wspomnieć, że polskie czujniki umożliwiają wykonanie badań krwi w sposób całkowicie bezinwazyjny. Udokumentowane zostały udane próby pomiarów utlenienia, przepływu krwi, a nawet zawartości glukozy z błędem porównywalnym do tradycyjnych glukometrów. Wszystko to przy użyciu detektorów podczerwieni i analizie widma promieniowania laserowego, odbitego od silnie ukrwionych części ludzkiego ciała. Na rynku dostępne są również komercyjnie urządzenia medyczne z zastosowaną technologią firmy VIGO System. Są to aparaty do badania wydychanego przez człowieka powietrza, dzięki którym określa się zawartość markerów nowotworów, wykrywa się astmę czy problemy z wątrobą. Można takie urządzenia stosować również do monitorowania składu powietrza na salach operacyjnych. Ponadto detektory VIGO System znajdują zastosowanie przy kontroli mocy i pozycjonowaniu laserów operacyjnych, stomatologicznych czy dermatologicznych.