Systemy wczesnego ostrzegania przed namierzaniem

Na nowoczesnym polu walki konkurować mogą tylko systemy obronne najnowszej generacji. Nowatorskie detektory podczerwieni są doskonałymi elementami takich struktur. Jeden ze szczególnie wyrafinowanych układów wczesnego reagowania, inteligentny system OBRA, wykorzystuje do pracy fotorezystory produkcji VIGO. W skład instalacji wchodzi od 4 do 8 głowic detekcyjnych oraz wyrzutnia granatów dymnych. Padające na detektory promieniowanie przetwarzane jest na sygnał użyteczny. Jeśli czujniki zostaną opromieniowane poprzez naziemne dalmierze laserowe lub naprowadzacze pocisków rakietowych, system błyskawicznie poinformuje załogę o niebezpieczeństwie i postawi dymną samo osłonę w kierunku, z którego wykryto zagrożenie. Zestaw montowany jest na czołgach i pojazdach pancernych. Nie jest to jednak wyłączne zastosowanie detektorów VIGO w aplikacjach obronnych – sensory używa się także jako czujniki temperatury, np. przy zliczaniu oddziałów wroga, jak również w zabiegach prewencyjnych, w szczególności przy rozbrajaniu min.

Inteligentna amunicja

Samonaprowadzające granatniki, wyrzutnie rakiet oraz baterie dalekiego zasięgu wykorzystują do namierzania naturalną własność rozgrzanych ciał (o temperaturze powyżej 0 K) do emisji fal elektromagnetycznych w zakresie podczerwonym. Pojazdy wojskowe i samoloty charakteryzuje szczególnie wysoka radiancja promieniowania, jako wynik pracy silników i aparatury. Pozwala to na wykrycie i rozróżnienie obiektów z otoczenia przy użyciu detektorów podczerwieni. Cel nie musi jednak utrzymać swojej pozycji po zlokalizowaniu, opracowano więc system bazujący na produktach VIGO, który zapewnia precyzyjne namierzanie bezpośrednio przed samym atakiem. Wykorzystuje się w nim rakietę transportową, która przenosi materiał wybuchowy nad obszar docelowy. Następnie wystrzelony zostaje ładunek właściwy, opadający z kontrolowaną prędkością. Po uruchomieniu czujników i wykryciu celu naziemnego następuje jego identyfikacja poprzez porównanie z zapisanymi w bazie danych informacjami. Na koniec dochodzi do ataku właściwego i w konsekwencji skutecznej neutralizacji.

Detekcja śladowych ilości narkotyków i materiałów wybuchowych

Spektakularne zastosowania detektorów podczerwieni odnotowuje się w przypadku walki z grupami przestępczymi, zajmującymi się produkcją materiałów wybuchowych, broni oraz narkotyków. Podczas wytwarzania nielegalnych fabrykatów pojawiają się charakterystyczne substancje, możliwe do wykrycia przy analizie oparów, jak również podczas badania ścieków. Pomysł monitorowania kanalizacji oraz skanowania powietrza przy użyciu produktów VIGO wykorzystuje europejski projekt EMPHASIS, łączący wysiłki czołowych producentów rynku analizatorów substancji chemicznych. Tworzony w programie produkt ma składać się czujników dalekiej podczerwieni, których instalacja umożliwi wykrycie materiałów wybuchowych lub ich substratów w fazie płynnej oraz w powietrzu na dalekie odległości (100-400 m). Podobne koncepcje przedstawia projekt o nazwie HYPERION, który w oparciu o detektory zakłada badanie miejsc dotkniętych wybuchami, atakami gazowymi czy też zamachami terrorystycznymi, a następnie bezpośrednie przesyłanie tych informacji odpowiednim służbom.