Analiza gazów

Unikalna funkcjonalność produktów VIGO doceniana jest przede wszystkim na rynku analizatorów substancji lotnych. Detektory używane są do monitorowania gazów procesowych w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, energetycznym, spożywczym oraz aerozolowym. Fotodiody i fotorezystory działają tu jako część ultra wysokoczułych, optoelektronicznych urządzeń analitycznych, w których źródłem promieniowania są średnio- i długofalowe lasery QCL. Urządzenia z wbudowanymi detektorami VIGO pełnią funkcje ”nosa” elektronicznego – mogą mierzyć bardzo małe koncentracje (ppb i ppt) substancji chemicznych w mieszaninach. Oprócz kontroli gazów roboczych systemy takie doskonale sprawdzają się przy badaniu oparów niepożądanych – zanieczyszczeń, związków niebezpiecznych i łatwopalnych, a także przy kontroli jakości – przy ulatnianiu i wyciekach. Bezcenną zaletą stosowania optycznych modułów detekcyjnych jest ich niewrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne. Układy takie można ponadto swobodnie pozostawić w miejscach zagrożenia, samemu wykonując pomiary z obszaru bezpiecznego.

Kontrola mocy oraz kalibracja laserów

Rynek szybkiej i precyzyjnej obróbki materiałów twardych, wielkopowierzchniowego cięcia, grawerowania, czyszczenia oraz spawania od wielu lat wykorzystuje silne źródła laserowe, wśród których prym wiodą wielkomocowe lasery CO2 i ciała stałego. Źródła te pracują w zakresie średniej  podczerwieni, której wysoka pochłanialność umożliwia bezdotykowe modyfikacje materiałów poprzez rozgrzewanie. Naturalnym staje się zapotrzebowanie na czujniki działające w tym samym zakresie spektralnym co lasery, umożliwiając kontrolowanie mocy i położenia wiązek. VIGO System oferuje szeroki wybór trwałych detektorów podczerwieni, optymalizowanych na długości fal z zakresu od 2 do 16 µm. Tworzone struktury charakteryzuje niewielka pojemność cieplna i pomijalny wpływ sygnału termicznego na optyczny. W zależności od wymagań klienta dostępne są różnorodne wielkości powierzchni aktywnych. Zespół badawczy VIGO przygotowuje ponadto detektory wieloelementowe, w postaci linijek czy kwadrantów, idealne do pozycjonowania źródeł promieniowania.

Spektroskopia średniej podczerwieni

Monitorowanie zmian klimatu, optymalizacja procesów produkcji oraz kontrola emisji gazów to kluczowe wyzwania równoważnego rozwoju i łagodzenia nastrojów społecznych towarzyszących industrializacji. Szybka i tania spektroskopia w granicach średniej podczerwieni jest silnym narzędziem analitycznym, mogącym pomóc rozwiązać problemy z pogranicza gospodarki i środowiska. Dlatego w 2016 roku VIGO dołączyło do wielobranżowego, europejskiego projektu pod nazwą MIRPHAB, który za cel stawia sobie opracowanie laserowych czujników spektroskopowych w zakresie od 3 do 12 µm. Owocem współpracy wszystkich 18 członkowskich podmiotów będzie produkt łączący najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne każdego z udziałowców. W ramach kooperacji polski partner dostarcza własne, super dokładne detektory podczerwieni. Finalne urządzenie dostępne będzie dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów. Partycypacja VIGO w tej inicjatywie potwierdza, jak dużym zaufaniem firma cieszy się wśród wszystkich czołowych producentów branży fotonicznej i optoelektronicznej na świecie.