Badanie rozkładu temperatur w obiektach szybko przemieszczających się

Bezkonkurencyjna szybkość i czułość detektorów VIGO System znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie czas reakcji to kwestia bezpieczeństwa setek ludzi, a ewentualne awarie i opóźnienia wiążą się z wielomilionowymi stratami. Jedną z flagowych aplikacji fotodiod PV, stanowiących serce modułów detekcyjnych, jest pomiar temperatury pociągów. Na rynku dostępna jest szeroka oferta różnego rodzaju czujników ciepła, jednak unikalne produkty VIGO System przewyższają pozostałe sensory – oparte na piroelektrykach, bolometrach i termoparach – pod względem czasu odpowiedzi, wykrywalności oraz odporności na warunki zewnętrzne. Wbudowane do aparatury między szynami pozwalają na bezdotykowy pomiar temperatury w czasie rzeczywistym kół, hamulców, amortyzatorów i podwozia pociągów. Informacja o ewentualnym przegrzaniu zostaje błyskawicznie przekazana do odpowiednich jednostek. Przy użyciu detektorów dokonuje się również skanowania całego taboru przed wjazdem do tunelów. Niekwestionowane zalety produktów VIGO System zadecydowały o ich wyborze do ochrony pasażerów kolei w całej Europie.

Monitorowanie i kontrola emisyjności silników

Rosnące obostrzenia dotyczące obecności dwutlenku węgla, tlenków azotów i pyłów w spalinach samochodowych wymuszają na producentach pojazdów zastosowanie precyzyjnych i niezawodnych analizatorów gazów. Kreuje to popyt na urządzenia spektroskopowe, które zapewniają najlepszą dokładność. VIGO System wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom rynku i proponuje doskonałe do analizy widmowej detektory HgCdTe, czułe w szerokim zakresie spektralnym od 2 do 16 µm. Umożliwiają one wykrycie wszystkich produktów spalania paliwa, ponieważ linie absorpcyjne poszukiwanych substancji przypadają na zakres wykrywanych przez czujniki długości fal. Monitoruje się w ten sposób stężenie CO2, CO, NOX oraz węglowodorów. Dzięki wyjątkowej czułości możliwe jest uzyskanie rozdzielczości na poziomie pojedynczych ppm, a nawet ppt, co jest równoznaczne z ultra precyzyjnym oszacowaniem śladowych ilości substancji. Warto podkreślić, że detektory VIGO charakteryzuje wykrywalność na najwyższym światowym poziomie, osiągająca fundamentalne limity BLIP.

Ocena jakości paliw

Przy pomocy tych samych metod, które służą do analizy gazów, monitoruje się również skład i jakość cieczy, w tym paliw i produktów naftowych. Pozwala na to metoda spektroskopii absorpcyjnej, której działanie opiera się na unikalności widm absorpcyjnych badanych substancji. Ponieważ każdy związek chemiczny osłabia przechodzące przezeń promieniowanie w inny, niepowtarzalny sposób, stąd rozróżnienie składu danej próbki jest możliwe na zasadzie podobnej do analizy odcisków palców. Źródłami fal w układach pomiarowych są obiekty termiczne, cechujące się szerokim spektrum emisyjnym, lub też monochromatyczne lasery QCL, o wysokiej spójności i mocy wiązek. W zależności od zastosowania badaną ciecz oświetla jednym z powyższych źródeł. Po przejściu przez próbkę promieniowanie pada na detektor podczerwieni, który dzięki zaawansowanym procesom technologicznym VIGO jest optymalizowany pod kątem długości fali, wielkości powierzchni czynnej, chłodzenia, imersji oraz dedykowanej elektroniki. Wszystko to umożliwia prostą i dokładną analizę cieczy.