Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii klejenia czujników podczerwieni

POIR.02.03.02-14-0210/18-00
Czas realizacji: 01.04.2019 – 16.08.2020
Wykonawca: Państwowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Wartość projektu: 797 040,00 PLN
Dofinansowanie: 400 000,00 PLN

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie na demonstratorze znacząco ulepszonej, innowacyjnej technologii klejenia elementów czujników podczerwieni, wykorzystywanych w przemyśle obronnym, medycynie, transporcie i ochronie środowiska.

Opracowana technologia obejmuje 2 operacje klejenia: szybki (okna) do obudowy oraz obudowy do podstawy czujnika.