Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL

MAZOWSZE/0032/19
Czas realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022
Koordynator: VIGO System S.A.
Koszty kwalifikowane: 16.302.135,55 PLN
Kwota dofinansowania: 12.398.365,18 PLN

Opis projektu:

W dniu 21.11.2019 Spółka zawarła umowę o dofinansowanie projektu badawczego MAZOWSZE/0032/19-00 pt.: „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”.
VIGO System S.A. jest Liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi także Politechnika Warszawska i Politechnika Łódzka. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 16 302 135,55 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 12 398 365,18 zł, co stanowi 76,05% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane VIGO System S.A. wynoszą 13 014 525,55 zł, zaś dofinansowanie dla Spółki wynosi 9 110 755,18 zł.

Celem projektu jest stworzenie nowych rozwiązań w technologii MOCVD wytwarzania zaawansowanych fotonicznych hetero-struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V na bazie GaAs i InP. Innowacje technologiczne będące rezultatem projektu zostaną wykorzystane w produkcji struktur laserów z pionową wnęką rezonansową (VCSEL) oraz kwantowych laserów kaskadowych (QCL). W projekcie zostanie także opracowany projekt struktury lasera VCSEL przystosowanego do pracy jednomodowej oraz projekt matrycy laserów, zoptymalizowanych pod kątem maksymalnej emitowanej mocy, m.in. dzięki symulacji i optymalizacji rozkładu temperatury.

Badania nad poprawą spektralnej charakterystyki emisyjnej laserów zostaną zrealizowane poprzez zastosowanie siatek podfalowych umieszczanych na emisyjnej powierzchni lasera. Niezależnie, badania nad technologią epitaksji struktur na bazie GaAs oraz projekt przyrządu VCSEL zostaną wykorzystane w przełomowych badaniach w skali kraju nad zmodyfikowanymi metodami wytwarzania laserów jednomodowych, jako przyrządów dyskretnych i ich matryc.
W efekcie realizacji projektu, firma VIGO System uruchomi produkcję płytek epitaksjalnych i ich sprzedaż na rynku globalnym, oraz po raz pierwszy w kraju uruchomi proces technologiczny wytwarzania przyrządów VCSEL z własnego materiału i według projektu opracowanego przez konsorcjum.