Naszą przewagą jest specjalistyczna wiedza i umiejętności inżynierów VIGO System. Jesteśmy niezależną firmą, której produkcja opiera się wyłącznie na własnej, unikalnej technologii – dzięki czemu mamy możliwość dopasować się do indywidualnych potrzeb klienta.

Do konstrukcji detektorów wykorzystywany jest tellurek kadmowo-rtęciowy (HgCdTe), unikalny materiał, którego przerwa energetyczna może być zmieniana w szerokich granicach przez zmianę składu. Możliwość swobodnego kształtowania w przestrzeni przerwy zabronionej i poziomu domieszkowania zapewnia reaktor MOCVD (ang. MetalOrganic Chemical Vapour Deposition).

W 2015 roku zostało uruchomione laboratorium MBE (Molecular Beam Epitaksy). Detectory produkowane z wykorzystaniem technologii MBE uzupełniają ofertę detektorów VIGO dla aplikacji wymagających wyższej odporności na trudne warunki pracy i wysokiej jednorodności parametrów w detektorach wieloelementowych.