specjaliści

kadra menadżerska

  Formularz rekrutacyjny

  Załącz dokumenty

  Jeśli chcesz załączyć więcej niż 1 plik, spakuj je do archiwum ZIP. Maksymalny rozmiar pliku to 20MB.

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych."

  1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest VIGO System S.A, zwany dalej Administratorem.
  2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w Ożarowie Mazowieckim (05 - 850) przy ulicy Poznańskiej 129/133.
  3. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: ado@vigo.com.pl.
  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rekrutacją na dane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
  5. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Osoba aplikująca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie aplikującej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W oparciu o posiadane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Niezamieszczenie powyższej klauzuli oraz niepotwierdzenie zapoznania się z powyższym oświadczeniem uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.)