Profil działalności

VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. W latach 80-tych, w Wojskowej Akademii Technicznej, zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Józefa Piotrowskiego opracował technologie wytwarzania detektorów pracujących bez chłodzenia kriogenicznego, którą następnie wdrożono w Spółce.

Autorska metoda zrewolucjonizowała podejście do budowy detektorów podczerwieni, otworzyła nowe pola ich zastosowań i jednocześnie była fundamentem do powstania w późniejszym czasie Spółki. W roku 2002 zespół badawczy VIGO System opracował i wdrożył kolejny, doskonalszy rodzaj technologii produkcji detektorów oparty o metodę MOCVD. Technologia ta do dzisiaj stanowi podstawę procesu produkcyjnego detektorów.

Potwierdzeniem zaawansowania technologicznego spółki VIGO System S.A i jakości jej wyrobów, oraz jej pozycji naświatowym rynku jest zastosowanie detektorów podczerwieni produkcji VIGO w łaziku marsjańskim Curiosity, który 6 sierpnia 2012 r. wylądował na Czerwonej Planecie w ramach programu NASA a następnie wykrycia śladów metanu na Marsie w grudniu 2014 r. za pomocą tych detektorów.

Detektory Spółki zostały również wykorzystane przez Europejską Agencję Kosmiczną w ramach misji Exomars. W październiku 2016 r. przeprowadzono lądowanie na Marsie modułu lądownika Schiaparelli, wyposażonego w detektory VIGO System.

Szczególnym atutem firmy jest umiejętność łączenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie techniki podczerwieni z produkcją, przy ścisłej współpracy z użytkownikiem. VIGO System S.A. nie zapomina o korzeniach – od wielu lat we wspólnym, wciąż rozbudowywanym laboratorium, prowadzi z naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej oraz innych placówek badawczych – krajowych i zagranicznych, zaawansowane badania nad nowymi typami detektorów podczerwieni.

VIGO System w pigułce

30

lat doświadczenia

~200

pracowników
 

60

rynków zbytu

6

detektorów
na Marsie

Produkowane przez VIGO System detektory są wykorzystywane m. in. w następujących obszarach:

przemysł – kontrola mocy oraz kalibracja laserów;

obrona i bezpieczeństwo – inteligentna amunicja, systemy wczesnego ostrzegania przed namierzaniem;

ochrona środowiska – analiza gazów, kontrola jakości wody w czasie rzeczywistym;

medycyna – bezinwazyjne badania krwi;

transport – badanie rozkładu temperatur w obiektach szybko przemieszczających się;

badania i rozwój – dokładna i nieniszcząca spektroskopia widmowa.