EMPHASIS – System wywiadu i szybkiej lokalizacji ukrytej produkcji materiałów wybuchowych

z ang. “Explosive Material Production , Hidden Agile Search and Intelligence System”

  • Czas trwania: 01.10.2011 – 30.09.2014
  • Koordynator: FOI (Swedish Defence Research Agency)
  • Budżet: 4 593 272 EUR

W październiku VIGO rozpoczęło prace w nowym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską- projekcie EMPHASIS pod tytułem: „Explosive Material Production , Hidden Agile Search and Intelligence System”- polski tytuł: „System wywiadu i szybkiej lokalizacji ukrytej produkcji materiałów wybuchowych”.

Celem projektu jest stworzenie oraz przetestowanie systemu wywiadu i szybkiej lokalizacji ukrytej produkcji materiałów wybuchowych w ośrodkach miejskich. System będzie się składał z wielu detektorów połączonych w sieć monitorujących powietrze oraz ścieki. Wszystkie informacje z czujników będą przesyłane do centrum zarządzania gdzie będą na bieżąco analizowane. Jeżeli niebezpieczna substancja zostanie wykryta, informacja nt. typu substancji, jej ilości oraz miejsca wykrycia będzie natychmiast dostępna w centrum zarządzania i bez straty czasu będzie można podjąć dalsze działania.

Konsorcjum projektu składa się z następujących firm i instytucji: FOI (koordynator projektu), Cascade Technologies, Fraunhofer IAF, Fraunhofer ICT, INPS, Portendo, Safran Morpho, TNO oraz VIGO System S.A.