Innowacyjne sensory z plazmoniką działające w podczerwieni (PLAISIR)

Nr umowy: 247991
Czas realizacji: 01.01.2010-31.12.2012
Koszty całkowite: 3 671 858,00 EUR
Wysokość dofinansowania: 2 850 000,00 EUR 
Koordynator: Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA (Szwajcaria)
Partnerzy w projekcie: VIGO System S.A., Xenics NV (Belgia), Photon Design (Wielka Brytania), Universidad de Zaragoza (Hiszpania), Technische Universitaet Dresden (Niemcy), Queen’s University Belfast (Wielka Brytania)

Celem projektu było przełożenie najnowszych osiągnięć w dziedzinie plazmoniki z zakresu światła widzialnego do zakresu średniej podczerwieni. Główne założenia projektu to:

  1. Przyjrzenie się podstawowym ograniczeniom i opracować nowe narzędzia do symulacji plazmonów w średniej podczerwieni,
  2. Opracowanie powierzchni ulepszonych plazmoniką do spektroskopowego sensorów substancji chemicznych,
  3. Wykorzystanie powierzchni z plazmoniką do technologii koncentratorów optycznych.

Termin plazmonika odnosi się do badania, rozwoju i zastosowania ulepszonych właściwości elektromagnetycznych metalicznych (nano-) struktur i zaczyna znajdować zastosowania w szeregu urządzeń fotonicznych, takich jak VCSEL i szybkie fotodetektory.