Analizator petrochemiczny (PETRochemical Analyzer), E!9768, PETRA

Czas realizacji: 1.10.2015-30.09.2018 (1.10.2015-30.09.2017 VIGO System S.A.)
Kierownik projektu: VIGO System S.A.
Wartość projektu: 1 393 498 EUR (w tym 1 638 685,73 PLN – VIGO System S.A.)

Opis projektu:

Wynikiem realizacji projektu jest opracowanie technologii modułów detekcyjnych ze zintegrowanym z elektroniką detektorem w hermetycznej obudowie. Opracowane zostały zintegrowane moduły optoelektroniczne do układu multi-heterodynowej absorpcyjnej spektroskopii laserowej. Są to moduły detekcyjne dedykowane do opracowywanego przez zagranicznego partnera firmę IRSweep (w ramach swojej części projektu międzynarodowego PETRA) analizatora petrochemicznego. Wymagało to zastosowania odpowiednio wysokoczułego i szerokopasmowego zespołu detekcyjnego. Podstawą konstrukcji detektora są złożone heterostruktury HgCdTe wytwarzane metodą MOCVD. Niezbędna była kompleksowa optymalizacja całego modułu detekcyjnego, uwzględniająca zarówno aktualne możliwości technologiczne w konstrukcji detektora, jak i parametry dostępnych obecnie podzespołów elektronicznych. Po zakończeniu projektu wdrożono do produkcji opracowany moduł detekcyjny o paśmie 1 GHz do analizatora petrochemicznego oraz analogicznych i innych zastosowań. Ponadto VIGO zacieśniło współpracę z partnerami zagranicznymi czego rezultatem jest między innymi realizacja następnego projektu w ramach programu EUROSTAES z jednym z nich firmą Alpes Lasers SA. Jest to projekt ACCORDS – „Koherentny Spektrometr Dyspersyjny”.

Firmy zrzeszone w konsorcjum:

  • IRsweep GmbH,
  • Alpes Lasers SA,
  • VIGO System S.A. – kierownik projektu (osoba udzielająca odpowiedzi na pytania: Dr inż. Waldemar Gawron)