Horyzont 2020 (The Framework Programme for Research and Innovation).

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro z czego 2,8 mld euro zostanie przeznaczone na badania naukowe oraz innowacje. Program stanowi narzędzie wdrażania Unii Europejskiej Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie.