Compact High pErformance QUantum cascadE laseR Sensors (CHequers)

Nr umowy: 645535
Czas realizacja: 01.03.2015 – 28.02.2019
Koszty całkowite: 3 325 668 EUR
Wysokość dofinansowania UE: 3 325 668 EUR

Skład konsorcjum: M‐Squared Laser Limited (Wielka Brytania), Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (Niemcy), Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems (Niemcy), Fraunhofer UK Research Limited (Wielka Brytania), VIGO System S.A. (Polska), Bundeskriminalamt (Niemcy), Kite Innovation (Europe), Limited (Wielka Brytania)

 

Założenia:

Celem projektu CHEQUERS jest opracowanie dwóch różnych typów urządzeń, służących do obrazowania rozkładu przestrzennego i identyfikacji substancji wybuchowych w czasie rzeczywistym. Obydwa urządzenia będą działały na zasadzie wykrywania substancji na podstawie aktywnej analizy hiperspektralnej, a ich głównym przeznaczeniem są systemy obrazowania dla rynku bezpieczeństwa cywilnego.

Pierwszym z dwóch systemów będzie urządzenie przenośne, które zaspokoi potrzeby wczesnego reagowania personelu pierwszej linii na łatwe do użycia narzędzie zdolne do wykrywania szerokiej gamy zagrożeń za pomocą jednego urządzenia. Drugi system obrazowania przeznaczony będzie do użycia na statywie, umożliwiając obserwację większych obszarów, dzięki lepszej rozdzielczości optycznej. Ten system będzie nieznacznie większy (rozmiar pudełka na buty), dzięki czemu można będzie wykorzystać bardziej złożone komponenty, co znacznie zwiększy zasięg i dokładność wykrywania zagrożeń.

Cele projektu:

 • Opracowanie tanich przenośnych czujników do zastosowań w zakresie bezpieczeństwa cywilnego
 • Stworzenie najnowocześniejszej technologii QCL i MEMS
 • Zwiększenie współpracy branży optoelektronicznej i integratorów systemów
 • Zapewnienie wszechstronnych możliwości wykrywania spektralnego w MWIR
 • Rozwijanie masowych rynków bezpieczeństwa cywilnego
 • Opracowanie wspólnych ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw
 • Utrzymanie koncentracji na silnym przywództwie przemysłowym
 • Współpraca z użytkownikami końcowymi od fazy koncepcyjnej do eksploatacyjnej.

Działania:

W świecie, w którym substancje wybuchowe, toksyczne lub w inny sposób śmiercionośne niestety nie są już ograniczone do obszarów wojny, ale stają się coraz powszechniejsze w warunkach cywilnych, łatwa i szybka zdolność wykrywania i identyfikowania niebezpiecznych chemikaliów i związków są bardzo atrakcyjne. Nawet po ataku terrorystycznym nadal istnieje poważne zagrożenie związane z dalszymi ukrytymi urządzeniami, co znacznie utrudnia udzielanie pomocy, gdy obszar jest uznawany za niebezpieczny. Chociaż dokonano znacznych inwestycji w technologię czujników, aby zaspokoić tę potrzebę, nie przedstawiono jeszcze jednego rozwiązania, które mogłoby zaspokoić często sprzeczne potrzeby związane z wysoką czułością, szybkością, niskimi kosztami, łatwością użytkowania, przenośnością oraz możliwością wykrywania i identyfikowania groźnych związków chemicznych, dzięki czemu teren zostanie odpowiednio zabezpieczony. Projekt CHEQUERS zajmuje się właśnie tym tematem, realizując dwa urządzenia, oparte na tych samych podstawowych technologiach, które opierają się na znacznej wiedzy i doświadczeniu partnerów konsorcjum. Co najważniejsze, w czasie projektu współpracujemy ze służbami bezpieczeństwa cywilnego i prace nad stworzeniem narzędzi, które można wykorzystać w terenie. Nasze zaangażowanie w osiągnięcie tego celu wynika z włączenia do naszego konsorcjum grupy, składającej się z międzynarodowego panelu reprezentującego potencjalnych użytkowników końcowych tej technologii.

Udział VIGO System:

VIGO System odpowiada za stworzenie zoptymalizowanych detektorów oraz zaprojektowanie dedykowanej elektroniki do wzmocnienia szybkich sygnałów, przy niskim poziomie szumów.

Skład konsorcjum:

 • M‐SQUARED LASERS LIMITED (Wielka Brytania)
 • FRAUNHOFER INSTITUTE FOR APPLIED SOLID STATE PHYSICS (Niemcy)
 • FRAUNHOFER INSTITUTE FOR PHOTONIC MICROSYSTEMS (Niemcy)
 • FRAUNHOFER UK RESEARCH LIMITED (Wielka Brytania)
 • VIGO SYSTEM S.A. (Polska)
 • BUNDESKRIMINALAMT (Niemcy)
 • KITE INNOVATION (EUROPE) LIMITED (Wielka Brytania)

More information:

http:/www.chequers.eu/