Mid InfraRed PHotonics devices fABrication for chemical sensing and spectroscopic applications (MIRPHAB)

Nr umowy: 688265
Czas realizacji:  01.01.2016 – 30.06.2021
Koszty całkowite: 16 367 797,07 EUR
Dofinansowanie UE: 12 980 217,39 EUR
Koordynator: Commissariat a l Energie Atomique et aux Energies Alternatives (Francja)
Skład konsorcjum: Nanoplus Nanosystems and Technologies GmbH (Niemcy), Alpes Lasers SA (Szwajcaria), Mirsense, IQE (Francja), Fraunhofer IAF (Niemcy), Fraunhofer IPT, CSEM (Szwajcaria), Compound Semiconductor Technologies (Wielka Brytania), Fraunhofer IPMS, IMEC, Leti CEA tech, Fraunhofer IAF, III-V Lab (Francja), VIGO System S.A. (Polska), Synopsys (PhoeniX Software), Tematys, EPIC
Partnerzy przemysłowi: Electrolux (Włochy), QUANTA RED Technologies (Austria), NEO Monitors (Norwegia), Cascade Technologies (Wielka Brytania)

Założenia:

MIRPHAB ma na celu stworzenie linii pilotażowej, która będzie służyć rosnącym potrzebom przemysłu europejskiego w zakresie mikro-czujników do analizy gazowej i spektroskopii. Jego główne cele to:

 • zapewnić stabilne dostarczanie niezawodnych komponentów fotonicznych do pracy w zakresie średniofalowej podczerwieni (MIR) dla firm, w tym w szczególności MŚP już aktywnie działających w analizie w zakresie MIR,
 • obniżenie kosztów inwestycyjnych w celu uzyskania dostępu do innowacyjnych rozwiązań z zakresu MIR dla firm już aktywnych w dziedzinie analiz gazowych i czujników, ale nowych w wykrywaniu substancji i spektroskopii optycznej w zakresie MIR,
 • przyciągnąć nowe firmy w dziedzinie systemów analitycznych, chcące integrować czujniki fotoniczne w swoich produktach.

Aby zrealizować te cele, MIRPHAB jest zorganizowany jako rozproszona linia pilotażowa tworzona przez wiodących europejskich dostawców przemysłowych komponentów fotonicznych z zakresu MIR, uzupełniona przez najwyższej klasy europejskie instytuty badawczo-rozwojowe z laboratoriami obróbczymi zdolnymi do realizacji produkcji pilotażowej.

MIRPHAB zapewnia:
 • dostęp do systemów fotonicznych MIR wykorzystujących zamontowane / pakowane komponenty do laserowej spektroskopii optycznej w zakresie MIR
 • projekt/wsparcie eksperckie dotyczący komponentów/ systemów optycznych, które będą wytwarzane w linii pilotażowej oraz usługi szkoleniowe dla klientów.

Działania:

Platforma zostanie zorganizowana w taki sposób, aby można było wykorzystywać nowe rozwiązania w zintegrowanych mikro systemach, modułach, komponentach optycznych MIR i włączać je do portfela MIRPHAB. Konsorcjum będzie pracowało nad przekonującym schematem przepływu sprzętu i informacji, który będzie odpowiedni do wydajnej obsługi rozproszonej linii pilotażowej. Konsorcjum MIRPHAB opracuje sprawdzone przypadki biznesowe i przekonujący plan biznesowy. Potencjalne odkrycia dotyczące efektywności kosztowej zostaną pokazane dla niezawodnych produktów detekujących w zakresie MIR w oparciu o bloki konstrukcyjne dostarczone przez MIRPHAB. Konsorcjum stanie się trwałym źródłem kluczowych komponentów dla nowych i wysoce konkurencyjnych czujników MIR, ułatwiając ich skuteczne wprowadzenie na rynek, a tym samym znacząco wzmocni pozycję i konkurencyjność innowacyjnego europejskiego przemysłu.

Udział VIGO System:
 • postprocessing i hermetyzacja detektorów pochodzących od partnerów
 • charakteryzacja i ocena gotowości wdrożeniowej nowych typów detektorów
 • integracja detektorów z elektroniką i elementami pasywnymi,
 • czynny udział w grupie eksperckiej, ocena składanych wniosków,
 • budowa/integracja demonstratorów lub ich modułów dla klientów projektu.
Skład konsorcjum:
 • Technologie laserowe: Nanoplus, Alpes lasers, Mirsense, IQE, Fraunhofer IAF, Fraunhofer IPT, CSEM, Compound Semiconductor Technologies
 • Elementy pasywane: Fraunhofer IPMS, IMEC, Leti CEA tech
 • Technologie detektorowe: Fraunhofer IAF, III-V Lab, VIGO System
 • Software : Synopsys (PhoeniX Software)
 • Rozwój biznesowy: Tematys
 • Marketing, wizerunek i szkolenia: EPIC, Synopsys (PhoeniX Software)
 • Partnerzy przemysłowi: Electrolux, QUANTA RED Technologies NEO Monitors, Cascade Technologies
Więcej informacji:

https:/www.mirphab.eu/