CHEQUERS (Compact High pErformance QUantum cascadE laseR Sensors)

Akronim: CHEQUERS
Czas trwania: 01.03.2015 – 31.08.2018
Koszty całkowite: € 3 333 492,00
Dofinansowanie UE: € 3 333 492,00

Założenia:

CHEQUERS opracuje dwa różne typy aktywnych hiperspektralnych, działających w czasie rzeczywistym i obrazowych systemów obrazowania dla rynku bezpieczeństwa cywilnego i bezpieczeństwa, z których oba będą stosować te same podstawowe zasady wykrywania.

Pierwszym z dwóch systemów będzie urządzenie przenośne, które zaspokoi potrzeby wczesnego reagowania i personelu pierwszej linii na łatwe do wdrożenia narzędzie zdolne do wykrywania szerokiej gamy zagrożeń za pomocą jednego urządzenia. Drugi system obrazowania przeznaczony do obserwacji większych obszarów. Ten system będzie nieznacznie większy (rozmiar pudełka na buty) o współczynniku kształtu, który z łatwością pozwoli zamontować system na statywie. Ten wzrost wielkości da jednak możliwość wykorzystania bardziej złożonych komponentów, co znacznie zwiększy granice wytrzymałości i wykrywania.

Cele projektu:

 • Opracowanie tanich przenośnych czujników do zastosowań w zakresie bezpieczeństwa cywilnego
 • Stworzenie najnowocześniejszej technologi QCL i MEMS
 • Zwiększenie współpracy branży optoelektronicznej i integratorów systemów
 • Zapewnienie wszechstronnych możliwości wykrywania spektralnego w MWIR
 • Rozwijanie masowych rynków bezpieczeństwa cywilnego
 • Opracowanie wspólnych ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw
 • Utrzymanie koncentracji na silnym przywództwie przemysłowym
 • Współpraca z użytkownikami końcowymi od fazy koncepcyjnej do eksploatacyjnej.

Działania:

W świecie, w którym substancje wybuchowe, toksyczne lub w inny sposób śmiercionośne niestety nie są już ograniczone do obszarów wojny, ale stają się coraz powszechniejsze w warunkach cywilnych, łatwa i szybka zdolność wykrywania i identyfikowania niebezpiecznych chemikaliów i związków są bardzo atrakcyjne. Nawet po ataku terrorystycznym nadal istnieje poważne zagrożenie związane z dalszymi ukrytymi urządzeniami, co znacznie utrudnia udzielanie pomocy, gdy obszar jest uznawany za niebezpieczny. Chociaż dokonano znacznych inwestycji w technologię czujników, aby zaspokoić tę potrzebę, nie przedstawiono jeszcze jednego rozwiązania, które mogłoby zaspokoić często sprzeczne potrzeby związane z wysoką czułością, szybkością, niskimi kosztami, łatwością użytkowania, przenośnością oraz możliwością wykrywania i identyfikowania groźnych związków chemicznych, dzięki czemu teren zostanie odpowiednio zabezpieczony. Projekt CHEQUERS zajmuje się właśnie tym tematem, realizując dwa urządzenia, oparte na tych samych podstawowych technologiach, które opierają się na znacznej wiedzy i doświadczeniu partnerów konsorcjum. Co najważniejsze, w czasie projektu współpracujemy ze służbami bezpieczeństwa cywilnego i prace nad stworzeniem narzędzi, które można wykorzystać w terenie. Nasze zaangażowanie w osiągnięcie tego celu wynika z włączenia do naszego konsorcjum grupy, składającej się z międzynarodowego panelu reprezentującego potencjalnych użytkowników końcowych tej technologii.

Udział VIGO System:

VIGO System odpowiada za stworzenie zoptymalizowanych detektorów oraz zaprojektowanie dedykowanej elektroniki do szybkiego wzmocnienia sygnału, przy niskim poziomie szumów.

Skład konsorcjum:

 • M‐SQUARED LASERS LIMITED (Wielka Brytania)
 • FRAUNHOFER INSTITUTE FOR APPLIED SOLID STATE PHYSICS (Niemcy)
 • FRAUNHOFER INSTITUTE FOR PHOTONIC MICROSYSTEMS (Niemcy)
 • FRAUNHOFER UK RESEARCH LIMITED (Wielka Brytania)
 • VIGO SYSTEM S.A. (Polska)
 • BUNDESKRIMINALAMT (Niemcy)
 • KITE INNOVATION (EUROPE) LIMITED (Wielka Brytania)

Więcej informacji:

http://www.chequers.eu/