MIRPHAB (Mid InfraRed PHotonics devices fABrication for chemical sensing and spectroscopic applications)

Akronim: MIRPHAB
Czas trwania: 01.01.2016 – 30.06.2021
Koszty całkowite: € 16 367 797,07
Dofinansowanie UE: € 12 980 217,39

 

Założenia:

MIRPHAB ma na celu stworzenie linii pilotażowej, która będzie służyć rosnącym potrzebom przemysłu europejskiego w zakresie mikro-czujników do analizy gazowej i spektroskopii.

Jego główne cele to:

– zapewnić stabilne dostarczanie niezawodnych komponentów fotonicznych do pracy w zakresie średniofalowej podczerwieni (MIR) dla firm, w tym w szczególności MŚP już aktywnie działających w analizie w zakresie MIR,

– obniżenie kosztów inwestycyjnych w celu uzyskania dostępu do innowacyjnych rozwiązań z zakresu MIR dla firm już aktywnych w dziedzinie analiz gazowych i czujników, ale nowych w wykrywaniu substancji i spektroskopii optycznej w zakresie MIR,

– przyciągnąć nowe firmy w dziedzinie systemów analitycznych, chcące integrować czujniki fotoniczne w swoich produktach.

 

Aby zrealizować te cele, MIRPHAB jest zorganizowany jako rozproszona linia pilotażowa tworzona przez wiodących europejskich dostawców przemysłowych komponentów fotonicznych z zakresu MIR, uzupełniona przez najwyższej klasy europejskie instytuty badawczo-rozwojowe z laboratoriami obróbczymi zdolnymi do realizacji produkcji pilotażowej.

 

MIRPHAB zapewnia:

– dostęp do systemów fotonicznych MIR wykorzystujących zamontowane / pakowane komponenty do laserowej spektroskopii optycznej w zakresie MIR

– projekt/wsparcie eksperckie dotyczący komponentów/ systemów optycznych, które będą wytwarzane w linii pilotażowej oraz usługi szkoleniowe dla klientów.

 

Działania:

Platforma zostanie zorganizowana w taki sposób, aby można było wykorzystywać nowe rozwiązania w zintegrowanych mikro systemach, modułach, komponentach optycznych MIR i włączać je do portfela MIRPHAB. Konsorcjum będzie pracowało nad przekonującym schematem przepływu sprzętu i informacji, który będzie odpowiedni do wydajnej obsługi rozproszonej linii pilotażowej. Konsorcjum MIRPHAB opracuje sprawdzone przypadki biznesowe i przekonujący plan biznesowy. Potencjalne odkrycia dotyczące efektywności kosztowej zostaną pokazane dla niezawodnych produktów detekujących w zakresie MIR w oparciu o bloki konstrukcyjne dostarczone przez MIRPHAB. Konsorcjum stanie się trwałym źródłem kluczowych komponentów dla nowych i wysoce konkurencyjnych czujników MIR, ułatwiając ich skuteczne wprowadzenie na rynek, a tym samym znacząco wzmocni pozycję i konkurencyjność innowacyjnego europejskiego przemysłu.

 

Udział VIGO System:

– postprocessing i hermetyzacja detektorów pochodzących od partnerów

– charakteryzacja i ocena gotowości wdrożeniowej nowych typów detektorów

– integracja detektorów z elektroniką i elementami pasywnymi,

– czynny udział w grupie eksperckiej, ocena składanych wniosków,

– budowa/integracja demonstratorów lub ich modułów dla klientów projektu.

 

Skład konsorcjum:

 

Technologie laserowe: Nanoplus, Alpes lasers, Mirsense, IQE, Fraunhofer IAF, Fraunhofer IPT, CSEM, Compound Semiconductor Technologies

Elementy pasywane: Fraunhofer IPMS, IMEC, Leti CEA tech

Technologie detektorowe: Fraunhofer IAF, III-V Lab, VIGO System

Software : Synopsys (PhoeniX Software)

Rozwój biznesowy: Tematys

Marketing, wizerunek i szkolenia: EPIC, Synopsys (PhoeniX Software)

Partnerzy przemysłowi: Electrolux, QUANTA RED Technologies NEO Monitors, Cascade Technologies

 

Więcej informacji:

https:/www.mirphab.eu/