MIRPHAB (Mid InfraRed PHotonics devices fABrication for chemical sensing and spectroscopic applications)

Akronim: MIRPHAB
Czas trwania: 01.01.2016 – 31.12.2019 (Część techniczna 01.01.2016 – 31.12.2018)
Koszty całkowite: € 17 242 535,00
Dofinansowanie UE: € 12 980 217,39

Założenia:

MIRPHAB ma na celu stworzenie linii pilotażowej, która będzie służyć rosnącym potrzebom przemysłu europejskiego w zakresie analitycznych mikro-czujników. Jego główne cele to:

 • zapewnić niezawodne dostarczanie komponentów fotonowych w średniej podczerwieni (MIR) dla firm, w tym w szczególności MŚP już aktywnie działających w analityce MIR,
 • obniżenie kosztów inwestycyjnych w celu uzyskania dostępu do innowacyjnych rozwiązań MIR dla firm już aktywnych w dziedzinie czujników analitycznych, ale nowych w wykrywaniu i analizie fotonicznej opartej na MIR,
 • przyciągnąć nowe firmy w dziedzinie czujników analitycznych, mające na celu integrację czujników w swoich produktach.

Aby zrealizować te cele, MIRPHAB jest zorganizowany jako rozproszona linia pilotażowa tworzona przez wiodących europejskich dostawców przemysłowych komponentów fotonicznych MIR, uzupełniona przez najwyższej klasy europejskie instytuty badawczo-rozwojowe z zakładami przetwórczymi zdolnymi do realizacji produkcji pilotażowej.

MIRPHAB zapewnia:

 • dostęp do urządzeń fotonicznych MIR za pomocą zamontowanych / pakowanych urządzeń do laserowych czujników analitycznych MIR
 • projekt ekspercki dotyczący komponentów czujników, które będą wytwarzane w linii pilotażowej oraz usługi szkoleniowe dla klientów.

Działania:

Platforma zostanie zorganizowana w taki sposób, aby można było wykorzystywać nowe rozwiązania w zintegrowanych mikro komponentach, modułach optycznych MIR i włączać je do portfela MIRPHAB. Konsorcjum będzie pracowało nad przekonującym schematem przepływu sprzętu i informacji, który będzie odpowiedni do wydajnej obsługi rozproszonej linii pilotażowej. MIRPHAB opracuje solidne przypadki biznesowe i przekonujący plan biznesowy. Potencjalne odkrycia dotyczące efektywności kosztowej zostaną pokazane dla wiarygodnych produktów wykrywających MIR w oparciu o bloki konstrukcyjne dostarczone przez MIRPHAB. Konsorcjum stanie się trwałym źródłem kluczowych komponentów dla nowych i wysoce konkurencyjnych czujników MIR, ułatwiając ich skuteczne wprowadzenie na rynek, a tym samym znacząco wzmocni pozycję i konkurencyjność innowacyjnego europejskiego przemysłu.

Udział VIGO System:

 • postprocessing i hermetyzacja detektorów pochodzących od partnerów
 • charakteryzacja i ocena gotowości wdrożeniowej nowych typów detektorów
 • integracja detektorów z elektroniką i elementami pasywnymi,
 • czynny udział w grupie eksperckiej, ocena składanych wniosków,
 • budowa/integracja demonstratorów lub ich fragmentów dla klientów projektu.

Skład konsorcjum:

 • Technologie laserowe: Nanoplus, Alpes lasers, Mirsense, IQE, Fraunhofer IAF, Fraunhofer IPT, CSEM, Compound Semiconductor Technologies
 • Elementy pasywane: Fraunhofer IPMS, IMEC, Leti CEA tech
 • Technologie detektorowe: Fraunhofer IAF, III-V Lab, VIGO System
 • Software : Synopsys (PhoeniX Software)
 • Rozwój biznesowy: Tematys
 • Marketing, wizerunek i szkolenia: EPIC, Synopsys (PhoeniX Software)
 • Partnerzy przemysłowi: BOSCH, QUANTA RED Technologies NEO Monitors, Cascade Technologies

Więcej informacji:

https://www.mirphab.eu/#home