TRIAGE

ulTRa-broadband InfrAred Gas sEnsor (TRIAGE)

Nr umowy: 101015825
Czas realizacji: 1.01.2021-29.02.2024
Koszty całkowite: 5 853 623,50 EUR
Wysokość dofinansowania UE: 4 994 300,96 EUR
Firmy zrzeszone w konsorcjum: Danmarks Tekniske Universitet (Dania), Vivid Components Ltd. (Wielka Brytania), NKT Photonics A/S (Wielka Brytania), Stichting Katholieke Universiteit (Holandia), Senseair AB (Szwecja), CSEM Centre Suisse D’Electronique et de Micotechnique SA – Recherche et Developpement (Szwajcaria), Norblis IVS (Dania), Linkopings Universitet (Szwecja), VIGO System S.A. (Polska)

 

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka przedwczesnej śmierci, jednak obecna przenośna technologia monitorowania nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ochrony na poziomie lokalnym. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że zanieczyszczenie powietrza rocznie na świecie powoduje 4.2 mln przedwczesnych zgonów. W samej Europie liczba ta wynosi ponad 300 000. Jednocześnie na całym świecie ponoszone są gigantyczne nakłady finansowe na walkę ze skutkami zdrowotnymi związanymi z zanieczyszczeniem powietrza i podejmowane są duże wysiłki na rzecz poprawy jakości powietrza. Wszystko to wpływa na rozwój przepisów dotyczących monitorowania i kontroli zanieczyszczenia powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń gazowych) zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. TRIAGE jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rozwoju systemów monitorowania jakości powietrza.

Cel projektu:
  • TRIAGE opracuje inteligentną, kompaktową i opłacalną sieć czujników jakości powietrza służących hiperspektralnemu wykrywaniu wszystkich istotnych gazów zanieczyszczających atmosferę,
  • Projektowana rozdzielczość i selektywność będą dwa rzędy wielkości lepsze od obecnie istniejących rozwiązań, a jednocześnie tańsze,
  • Oparte na chmurze algorytmy deep-learning umożliwią automatyczne alerty krótkoterminowe oraz długoterminową analizę trendów,
  • Testy środowiskowe zostały uzgodnione ze szwedzkimi i szwajcarskimi agencjami ochrony środowiska oraz firmami transportowymi.

Czujnik oparty będzie na innowacyjnym laserze superkontinuum działającym w pasmie średnio- i długofalowej podczerwieni, emitującym promieniowanie w zakresie 2-10 µm. Najnowsza technologia spektroskopowa, w tym nowatorskie komórki wieloprzejściowe i detektory, umożliwiają wykrywanie w czasie rzeczywistym wszystkich głównych szkodliwych składników gazowych zanieczyszczenia powietrza, będących na poziomach znacznie poniżej stężeń bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia (IDLH). Po raz pierwszy precyzyjna detekcja wielu gazów pozwoli na badanie efektów synergicznych kombinacji gazów. Wbudowana analiza chemometryczna i połączenie z chmurą będą zasilać algorytmy deep-learning’owe i przechowywania danych, aby umożliwić analizę obejmującą zarówno długoterminowe trendy w zanieczyszczeniu powietrza, jak i pilne lokalne alerty.

Rola Vigo w projekcie:

VIGO opracuje i dostarczy dedykowane moduły detektorów podczerwieni do czujników TRIAGE. Rolą polskiego partnera jest również optymalizacja modułów detekcyjnych, mająca na celu osiągnięcie jak najlepszej zgodności z wymaganiami projektu i wesprze integrację ze spektrofotometrem FTIR.

TRIAGE przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa środowiska dzięki dostarczaniu szczegółowych danych o jakości powietrza w pobliżu rejonów zaludnionych, infrastruktury przemysłowej, autostrad i portów, na obszarach wiejskich. Dostarczy też dane odnośnie wypadków chemicznych. Kompaktowy, przenośny czujnik TRIAGE zapewni długoterminowe dane dotyczące monitorowania jakości powietrza, przedstawiając jego pełny obraz.

 

Firmy zrzeszone w konsorcjum:

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (Dania)

VIVID COMPONENTS LTD (Wielka Brytania)

NKT PHOTONICS A/S (Wielka Brytania)

STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT (Holandia)

SENSEAIR AB (Szwecja)

CSEM CENTRE SUISSE D’ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA – RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (Szwajcaria)

NORBLIS IVS (Dania)

LINKOPINGS UNIVERSITET (Szwecja)

VIGO SYSTEM S.A. (Polska)