POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Działania podejmowane w ramach programu skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką. Działania mają na celu wsparcie innowacyjności firm, zwiększenia stopnia komercjalizacji wyników B+R oraz ich praktycznego wykorzystania w gospodarce. Głównym celem programu jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Całkowita alokacja na program z funduszy europejskich wynosi 8 613 929 014 EUR.