Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii klejenia czujników podczerwieni

Nr umowy: POIR.02.03.02-14-0210/18-00
Czas realizacji:  01.04.2019 – 30.11.2020
Koszty całkowite: 797 040,00 PLN
Koszty kwalifikowane: 400 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 340 000,00 PLN
Wykonawca: Państwowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie na demonstratorze znacząco ulepszonej, innowacyjnej technologii klejenia elementów czujników podczerwieni, wykorzystywanych w przemyśle obronnym, medycynie, transporcie i ochronie środowiska.

Opracowana technologia obejmuje 2 operacje klejenia: szybki (okna) do obudowy oraz obudowy do podstawy czujnika.