NARAŻENIA – Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe.

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0389/15-00
Czas realizacji: 01.07.2015 – 31.03.2018
Koszty całkowite: 5 790 796.25 PLN
Koszty kwalifikowane: 5 790 796,25 PLN
Wysokość dofinansowania: 3 824 046,56 PLN

„Narażenia” – projekt pt: „Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. „Szybka ścieżka”.

Przedmiotem projektu było opracowanie technologii wytwarzania niechłodzonych i minimalnie chłodzonych (300-190K) heterostrukturalnych detektorów HgCdTe, optymalizowanych na każdą długość fali w zakresie 2-16μm, o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe. Nowe produkty bazują zarówno na detektorach wcześniej produkowanych, do których wprowadzono znaczne ulepszenia jak i na całkowicie nowych konstrukcjach, takich jak 32 elementowa linijka detektorów i 12 elementowa linijka detektorów dwubarwnych. Do detektorów tych opracowane zostały niezawodne i odporne na narażenia środowiskowe przedwzmacniacze i elektronika towarzysząca. Umożliwiło to opracowanie kompletnych układów detektora z przedwzmacniaczem i sterownikiem termochłodziarki – tak zwanych modułów detekcyjnych, o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe. Opracowane detektory i moduły mogą spełniać normy dla produktów optoelektronicznych dla zastosowań krytycznych, opracowane w USA i EU (MIL, NASA i ESA).