Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką

Nr umowy: POIR 03.02.02-00-0209/16-00
Czas realizacji: 01.02.2016 – 31.03.2019
Koszty całkowite:  30 864 400,00 PLN
Koszty kwalifikowane:  21 943 080,00 PLN
Wysokość dofinansowania z UE (27,34 % kosztów kwalifikowanych): 6 000 000,00 PLN

W październiku 2016 spółka VIGO System S.A. podpisała umowę, w wyniku której otrzymała dofinansowanie – Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja jest zlokalizowana w województwie mazowieckim na terenie Parku Przemysłowego Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro – Park WISŁOSAN.

Dofinansowany projekt pt.: “Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką “, dotyczy wdrożenia produkcyjnego własnej, nowej technologii opracowanej w VIGO poprzez inwestycję technologiczną oraz uruchomienie produkcji nowej generacji modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką w hermetyzowanych, miniaturowych obudowach – nowe produkty na rynku światowym. Wsparcie finansowe z funduszy UE na wdrożenie do produkcji nowej technologii podniesie konkurencyjność i innowacyjność VIGO. Technologia ta stanowi wartość niematerialną i prawną firmy i powstała w wyniku przeprowadzenia projektu badawczego pt: “Integracja detektorów podczerwieni chłodzonych termoelektrycznie lub pracujących w temperaturze otoczenia z szerokopasmowym układem odbiorczym” w konsorcjum naukowo-przemysłowym. Produkty, które będą rezultatem Projektu – moduły INTIR stanowią nowość w branży niechłodzonych fotonowych detektorów podczerwieni w skali rynku światowego. Wprowadzenie zminiaturyzowanych, uniwersalnych łatwiejszych w obsłudze modułów tak jedno – jak i wieloelementowych będzie miało charakter innowacji przełomowej. Nowe funkcjonalności modułów INTIR – przede wszystkim miniaturyzacja i łatwość użycia przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych (lub wyższych) takich jak wykrywalność czy szybkość działania spowodują rozwój branży fotonicznej, a co za tym idzie także branży producentów końcowego urządzenia np. różnego rodzaju czujników. Nie będą oni musieli posiadać specjalistycznej wiedzy z dziedziny detektorów podczerwieni i ich integracji z elektroniką, a moduł będzie standardowym komponentem optoelektronicznym.