Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0185/20-00
Czas realizacji: 1.01.2021-31.12.2023
Koszty całkowite: 15 582 310,69 PLN
Koszty kwalifikowane: 15 582 310,69 PLN
Wysokość dofinansowania: 11 568 965,39 PLN
Lider: VIGO System S.A.
Partnerzy konsorcjum: Wojskowa Akademia Techniczna, Inframet Krzysztof Chrzanowski

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie matrycy na zakres podczerwieni 2-5 μm dla zastosowań kosmicznych. Celem dodatkowym jest opracowanie zestawu pomiarowego do charakteryzacji typowych matryc, modułów oraz kamer podczerwieni o średniej rozdzielczości obrazu.

Proponowana w projekcie matryca na zakres podczerwieni wykonana z zaawansowanego technologicznie materiału – supersieci II rodzaju typu InAs/InAsSb będzie produktem nowym i całkowicie innowacyjnym w skali polskiego rynku. Matryca będzie również produktem innowacyjnym w skali światowej zastępując istniejące na rynku matryce z antymonku indu InSb.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka dla Mazowsza.