Wdrożenie opracowanej w ramach projektu “Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych

Nr umowy: POIR 03.02.02-00-1638/18-00

Czas realizacji:  08.11.2018 – 31.03.2022
Koszty całkowite: 23 172 000.00 PLN
Koszty kwalifikowane: 21 702 000.00 PLN
Wysokość dofinansowania UE (27,65 % kosztów kwalifikowanych):  6 000 000.00 PLN

W lipcu 2019 spółka VIGO System S.A. podpisała umowę, w wyniku której otrzymała dofinansowanie – Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja będzie zlokalizowana w województwie mazowieckim na terenie Parku Przemysłowego Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro – Park WISŁOSAN.
Dofinansowany projekt pt.: „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu “Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” będzie dotyczył wdrożenia produkcyjnego własnej, nowej technologii opracowanej w VIGO poprzez inwestycję technologiczną oraz uruchomienie produkcji nowych i znacząco ulepszonych detektorów podczerwieni i modułów detekcyjnych pracujących bez chłodzenia kriogenicznego o zwiększonej niezawodności o odporności na narażenia środowiskowe. Będą to produkty nowe na rynku światowym, a wdrażana technologia produkcji chipów detekcyjnych ma charakter technologii przełomowej.

W celu wdrożenia technologii chipów detekcyjnych konieczne będą inwestycje związane z procesem wzrostu i obróbki struktur detekcyjnych, w tym zakup wyposażenia laboratorium epitaksji oraz processingu. Niezbędna będzie także poprawa standardów w zakresie czystości, kontroli temperatury i wilgotności (tzw. clean-room) przy odpowiednich zabezpieczeniach przed zagrożeniami chemicznymi.

Wsparcie finansowe z funduszy UE na wdrożenie do produkcji nowej technologii podniesie konkurencyjność i innowacyjność VIGO. Technologia ta stanowi wartość niematerialną i prawną firmy i powstała w wyniku przeprowadzenia projektu badawczego “Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni i moduły detekcyjne o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe”- umowa nr POIR.01.01.01-00-0389/15-00 dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Szybka Ścieżka.