Wytwarzanie sensorów InGaAs ze zintegrowaną elektroniką ASIC na zakres 1.7 – 2.6 μm

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0480/20-00
Czas realizacji: 1.01.2021-31.12.2023
Koszty całkowite:   12 650 098,83 PLN
Koszty kwalifikowane:  12 650 098,83 PLN
Wysokość dofinansowania: 8 520 919,18  PLN

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego masowego produktu będącym zminiaturyzowanym wysokotemperaturowym sensorem InGaAs na zakres 1.7–2.6 µm dla nowoczesnej elektroniki użytkowej zintegrowanego z dedykowanym układem scalonym ASIC, który podniesie konkurencyjności firmy VIGO.
W ramach realizacji celu projektu chcemy opracować i wdrożyć technologię umożliwiającą pokonanie bariery rozmiaru i ceny w aplikacji detektora InGaAs we współczesnej fotonice i elektronice użytkowej poprzez wykonanie miniaturowej elektroniki scalonej ASIC, umożliwiającej odczyt danych z materiału InGaAs. W trakcie prac zostanie opracowana technologia produkcji struktur epitaksjalnych InGaAs w zakresie 1.7-2.6µm na podłożach o dużej średnicy 4″ i 6″, przy wykorzystaniu reaktora produkcyjnego MOCVD AIXTRON 2800 G4 oraz ich processing z wykorzystaniem nowych urządzeń do automatycznej segregacji, kontroli oraz montażu struktur w docelowych obudowach SMD. Przy udziale podwykonawcy zostanie opracowany układ scalony ASIC służący do odczytu i wzmocnienia sygnału z detektora InGaAs.
W wyniku realizacji projektu zmieniony zostanie sposób organizacji produkcji w firmie VIGO, który ulegnie w znaczący sposób modernizacji i ulepszeniu umożliwiając produkcję masowego produktu, spełniającego podstawowe wymagania stawiane aktualnie nowoczesnej elektronice użytkowej w tym projektowanym urządzeniom typu PIC (Photonic Integrated Circuit) czyli:

•miniaturowy
•z zintegrowaną miniaturową elektroniką
•o długim okresie użytkowania
•łatwy w montażu

Produkt nie ma obecnie bezpośredniej konkurencji na rynku. Odbiorcami produktu będą firmy wdrażające nowoczesne, zminiaturyzowane sensory służące detekcji promieniowania podczerwonego lub cząstek/gazów posiadających charakterystyczne linii widmowe z zakresu krótkiej podczerwieni. Produkt ten będzie miał zastosowanie:

•u producentów wykorzystujących/planujących wykorzystać zakres 1.7-2.6 µm w produkcji nowoczesnej elektroniki użytkowej
•w przemyśle 4.0 w linii produkcyjnej
•jako element skomplikowanych układów diagnostycznych (spektroskopii) w przemyśle medycznym, spożywczym oraz urządzeniach przenośnych służących do detekcji w zakresie 1.7-2.6 µm