NARAŻENIA – Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe.

POIR.01.01.01-00-0389/15
Czas realizacji: 01.07.2015 – 31.03.2018
Koordynator: VIGO System S.A.
Budżet: 5 790 796.25 PLN

Opis projektu:

„Narażenia” – projekt pt: „Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. „Szybka ścieżka”.

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania niechłodzonych i minimalnie chłodzonych (300-190K) heterostrukturalnych detektorów HgCdTe, optymalizowanych na każdą długość fali w zakresie 2-16μm, o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe. Nowe produkty będą oparte zarówno na detektorach obecnie produkowanych, do których zostaną wprowadzone znaczne ulepszenia, jak i obejmować będą całkowicie nowe konstrukcje, jak linijki do 32 elementów i 12 elementowa linijka detektorów dwubarwnych. Do detektorów tych opracowane zostaną niezawodne i odporne na narażenia środowiskowe przedwzmacniacze i elektronika towarzysząca. Umożliwi to opracowanie kompletnych układów detektora z przedwzmacniaczem i sterownikiem termochłodziarki – tak zwanych modułów detekcyjnych, o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe. Przewiduje się, że detektory i moduły będą spełniać normy dla produktów optoelektronicznych dla zastosowań krytycznych, opracowane w USA EU (MIL, NASA i ESA).

Głównym wyzwaniem będzie zwiększenie zakresu temperatury pracy i odporności na przeciążenia opracowanych przyrządów. Cel ten osiągniemy przez opracowanie nowych technologii pasywacji i hermetyzacji, udoskonalenie technologii processingu i montażu oraz zbadanie zjawisk zachodzących w detektorach i modułach pod wpływem różnych narażeń środowiskowych, określenie mechanizmów degradacji i znalezienie metod ich eliminacji poprzez opracowanie udoskonalonych procedur technologicznych. Zbadane zostaną zjawiska optyczne i fotoelektryczne związane z procesem detekcji promieniowania podczerwonego w heterostrukturach półprzewodnikowych poddanych narażeniom środowiskowym, zjawiska zachodzące w zahermetyzowanych detektorach, elektronice i całych modułach detekcyjnych.