Długofalowe lasery VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) do transmisji światłowodowej (WikiNet)

Nr umowy: NCBR/VII/PL-IL/1/2020
Czas realizacji: 1.01.2021-1.01.2023
Koszty całkowite: 1 116 233,70 PLN
Koszty kwalifikowalne: 1 166 233,70 PLN
Wysokość dofinansowania: 999 675,28 PLN
Lider: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Partner: VIGO System S.A.
Partner zagraniczny: Mellanox (Izrael)

 

Opis projektu:

Obecnie w centrach danych dużym wyzwaniem dla komunikacji światłowodowej jest przejście z transmisji wielomodowej, której zasięg jest ograniczony do 50 m, na transmisję jednomodową, która z kolei może mieć zasięg ponad 10 km. Celem projektu jest wytworzenie długofalowych, jednomodowych zintegrowanych płytek VCSELowych, które pozwalają na szybką modulację, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego kosztu jednostkowego. Zadaniem Vigo jest opracowanie wysokiej jakości naprężonych studni kwantowych dla pasm O i C. Projekt stworzy podstawy do przemysłowej produkcji długofalowych laserów VCSEL na dużą skalę.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach VII konkursu polsko-izraelskiego