Ultraszybkie fotodetektory grafenowe

Nr umowy: GRAF-TECH/NCBR/13/20/2013
Okres realizacji: 1.03.2013-31.08.2016
Lider: Politechnika Warszawska
Partnerzy w projekcie: Politechnika Łódzka, VIGO System S.A.
Koszty kwalifikowalne: 5 000 000,00 zł
Wysokość dofinansowania: 4 813 820,00 zł

Grafen okazał się mieć właściwości fizyczne, które sprawiają, że nadaje się on do wykrywania światła o wyjątkowych właściwościach. Głównym celem projektu było wykorzystanie tych właściwości dla rozwoju fotodetektorów podczerwieni bazujących na grafenie, charakteryzujących się wyjątkowymi właściwościami.

Głównym założeniem było uzyskanie bardzo dużej szybkości działania detektorów, przekraczającej tę możliwą do osiągnięcia w niechłodzonych detektorach podczerwieni bazujących na wąsko-przerwowych półprzewodnikach.