Nowe przezroczyste elektrody dla laserów VCSEL (TRAVEL)

M-ERA.NET2/2019/9/2020
Czas realizacji: 1.10.2020-30.09.2023
Koszty kwalifikowane:1 142 725,35 zł
Wysokość dofinansowania: 1 024 808,10 zł
Koordynator: Politechnika Łódzka
Partnerzy: VIGO System S.A., Politechnika Warszawska
Partner konsorcjum międzynarodowego: Laboratory for Analysis and Architecture of Systems CNRS (Francja)

Opis projektu:

Projekt ma na celu stworzenie opłacalnej przemysłowo metody wytwarzania laserów VCSEL z przezroczystą elektrodą jako górnym kontaktem i nieregularną aperturą, które umożliwiają bardziej efektywną konwersję energii elektrycznej w energię optyczną.   Zadaniem VIGO jest wytwarzanie struktur charakteryzujących się wysokimi parametrami optycznymi i wysoką powtarzalnością wymaganymi w produkcji tego typu laserów. Wzrost struktury epitaksjalnej będzie zakończony wytworzeniem urządzenia i jego charakteryzacją. Lasery VCSEL są szeroko stosowane w przemyśle fotonicznym, głównie w systemach łączności bliskiego zasięgu, LIDARach, sensorach typu time-of-flight (ToF), autonomicznych pojazdach, robotach i samolotach bezzałogowych.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu M-ERA.NET Call 2019