Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów średniej podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (PEMIR)

Nr umowy: POLTUR4/PEMIR/2/2021
Czas realizacji: 1.03.2021-28.02.2023
Koszty całkowite: 1 115 343,81 PLN
Koszty kwalifikowalne: 1 115 343,81 PLN
Wysokość dofinansowania: 836 507,86 PLN
Partner zagraniczny: Sabancı University (Turcja)

 

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie wysokotemperaturowych detektorów średniej podczerwieni (3–16 μm) wykorzystujących plazmoniczne wzmocnienie absorpcji, które zapewni wzrost stosunku sygnału do szumu i szybkości odpowiedzi w temperaturze pokojowej bądź w temperaturach osiągalnych przy użyciu chłodziarek Peltiera.

Zaproponowane detektory mogą być bardzo przydatne w wielu istniejących i nowych zastosowaniach w tym przemysłowych (motoryzacja, kontrola produkcji), środowiskowych (kontrola zanieczyszczeń), medycznych i wojskowych.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POLTUR4