Emitery i detektory podczerwieni nowej generacji do zastosowań w urządzeniach do detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych (EDEN)

Nr umowy: PBS1/B3/2/2012
Czas realizacji: 01.10.2012 – 30.09.2015
Koszty całkowite: 7 231 450 PLN
Koszty kwalifikowane: 7 231 450 PLN
Wysokość dofinansowania: 6 986 175 PLN
Koordynator: Instytut Technologii Elektronowej
Partnerzy w projekcie: Politechnika Wrocławska – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wojskowa Akademia Techniczna – Instytut Optoelektroniki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Katedra Podstaw Elektroniki


 

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowoczesnych detektorów średniej podczerwieni na bazie struktur supersieciowych II-go rodzaju oraz opracowanie technologii laserów kaskadowych na podłożach z InP pracujących w temperaturze pokojowej. Wytwarzane przyrządy przeznaczone są do zastosowań w spektroskopii molekularnej i urządzeniach do detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych.

Wynikiem realizacji projektu będzie opracowanie podzespołów do konstrukcji wymienionych urządzeń i stworzenie podstaw do ich późniejszego wdrożenia. Dodatkowym rezultatem projektu będzie opracowanie metodologii i odpowiednich narzędzi projektowania detektorów supersieciowych i laserów kaskadowych na zadaną długość fali, co pozwoli na elastyczne reagowanie na potrzeby rynku w tym zakresie. Badania i prace aplikacyjne będące przedmiotem wniosku mają charakter wybitnie nowatorski i dotyczą elementów, które są niedostępne w sprzedaży, a które są ważne dla wielu działów gospodarki.