Detektory HOT o krótkiej stałej czasowej (HOT)

Nr umowy: PBS1/B5/2/2012
Czas realizacji: 01.10.2012 – 31.12.2014
Koszty całkowite: 1 997 800 PLN
Koszty kwalifikowane: 1 997 800 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 765 500 PLN
Koordynator: Wojskowa Akademia Techniczna
Partner w projekcie: VIGO System S.A.

Inspiracją projektu jest podjęcie wezwań globalnego rynku na zaawansowane średnio- i długofalowe detektory podczerwieni pracujące bez chłodzenia kriogenicznego. Są one określane akronimem HOT (High Operation Temperature), który odnosi się do detektorów pracujących w temperaturze otoczenia, a także chłodzonych za pomocą prostych, tanich i wygodnych w stosowaniu chłodziarek termoelektrycznych lub odparowaniowych. Świadomość ograniczeń istniejących technologii i konieczność ich udoskonalenia stała się podstawą opracowania tego projektu badań, którego praktycznym celem jest wdrożenie przyrządów optymalizowanych na każdą długość fali w zakresie 2–16 μm o większej wykrywalności i krótszej stałej czasowej niż w oferowanych obecnie przyrządach. Wyniki badań będą wdrażanie w VIGO System S.A. już w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.