Integracja detektorów podczerwieni chłodzonych termoelektrycznie lub pracujących w temperaturze otoczenia z szerokopasmowym układem odbiorczym (INTIR)

Nr umowy: PBS2/B3/20/2013
Czas realizacji: 01.10.2013 – 30.11.2015
Całkowita wartość projektu: 3 759 018 PLN
Koszty kwalifikowane: 3 759 018 PLN
Wysokość dofinansowania: 3 529 963 PLN
Koordynator: Politechnika Warszawska
Partner w projekcie: VIGO System S.A.

Celem projektu jest opracowanie technologii integracji detektorów średniej i dalekiej podczerwieni z szerokopasmową elektroniką w miniaturowych obudowach oraz stworzenie nowego typoszeregu modułów detekcyjnych o wysokich parametrach, przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowań we współczesnych urządzeniach optoelektronicznych. Do budowy takich modułów są opracowywane i wytwarzane nowe struktury detektorów oraz selekcjonowane dla nich zarówno właściwe obudowy, jak też wzmacniacze scalone. Projektowanie modułów jest oparte na elektrycznych pomiarach struktur detektorów, wzmacniaczy i ich połączeń, wspomagane przez symulacje elektromagnetyczne oraz obwodowe. Celem opracowania nowej technologii jest postęp pod względem funkcjonalnym i niezawodnościowym w odniesieniu do modułów stosowanych obecnie, a w konsekwencji wdrożenie przemysłowe.