Optoelektroniczny system sensorów markerów chorobowych (SENSORMED)

Nr umowy: PBS1/A3/7/2012
Czas realizacji: 01.10.2012 – 31.03.2016
Koszty całkowite: 4 466 335 PLN
Wysokość dofinansowania: 4 392 910 PLN 
Koordynator: Wojskowa Akademia Techniczna
Partnerzy w projekcie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski – Wydział Fizyki, VIGO System S.A.

W powietrzu wydychanym przez człowieka znajdują się związki chemiczne charakterystyczne dla danej choroby, tzw. biomarkery. W dotychczasowych badaniach głównie stosowano chromatografię gazową i spektrometrię masową. Trudność wykrywania chorób za pomocą ww. metod polega na dokładnym pomiarze ilości i rodzaju związków chemicznych zawartych w wydychanym powietrzu. Postęp w optoelektronice otwiera nowe i alternatywne możliwości w tej dziedzinie. Możliwe jest wykrywanie markerów chorobowych na podstawie pomiaru absorpcji promieniowania optycznego na długościach fal charakterystycznych dla poszukiwanych biomarkerów.

Autorzy projektu proponują zastosowanie ultraczułych technik absorpcyjnej spektroskopii laserowej, a w szczególności spektroskopii w komórkach wieloprzejściowych oraz spektroskopii strat we wnęce optycznej (CRDS). W ramach niniejszego projektu zostanie opracowany optoelektroniczny system sensorów do wykrywania lotnych markerów chorobowych.