Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL

Nr umowy: MAZOWSZE/0032/19-00
Czas realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022
Koszty całkowite projektu: 16 302 135,55 PLN
Koszty kwalifikowane: 16 302 135,55 PLN
Kwota dofinansowania: 12 398 365,18 PLN
Koordynator: VIGO System S.A.
Konsorcjanci: Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka

W dniu 21.11.2019 Spółka zawarła umowę o dofinansowanie projektu badawczego MAZOWSZE/0032/19-00 pt.: „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”.

VIGO System S.A. jest Liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi także Politechnika Warszawska i Politechnika Łódzka. Całkowity koszt kwalifikowany Projektu to 16 302 135,55 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 12 398 365,18 zł, co stanowi 76,05% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane VIGO System S.A. wynoszą 13 014 525,55 zł, zaś dofinansowanie dla Spółki wynosi 9 110 755,18 zł.

Celem projektu jest stworzenie nowych rozwiązań w technologii MOCVD wytwarzania zaawansowanych fotonicznych hetero-struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V na bazie GaAs i InP. Innowacje technologiczne będące rezultatem projektu zostaną wykorzystane w produkcji struktur laserów z pionową wnęką rezonansową (VCSEL) oraz kwantowych laserów kaskadowych (QCL). W projekcie zostanie także opracowany projekt struktury lasera VCSEL przystosowanego do pracy jednomodowej oraz projekt matrycy laserów zoptymalizowanej pod kątem maksymalnej emitowanej mocy, m.in. dzięki symulacji i optymalizacji rozkładu temperatury.

Zastosowanie siatek podfalowych umieszczanych na emisyjnej powierzchni lasera umożliwi przeprowadzenie badań nad poprawą spektralnej charakterystyki emisyjnej laserów.