Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (MIRPIC)

Nr umowy: TECHMATSTRATEG-III/0026/2019-00
Czas realizacji: 1.04.2021-31.03.2024
Koszty całkowite: 29 255 381,61 PLN
Koszty kwalifikowalne: 29 255 381,61 PLN
Dofinansowanie: 26 564 942,41 PLN
Lider: VIGO System S.A.
Konsorcjanci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Politechnika Warszawska

Wynikiem projektu będzie innowacja produktowa w postaci specjalizowanych układów fotoniki scalonej (ASPIC) przeznaczonych do pracy w zakresie średniej podczerwieni, MidIR (3-5,5 μm). W szczególności zaprojektowane, wytworzone i przetestowane zostaną poszczególne bloki funkcjonalne (building blocks) niezbędne do definiowania układów ASPIC, co pozwoli na zaprojektowanie, wytworzenie i zbadanie parametrów demonstratora układu ASPIC. Demonstrator będzie odzwierciedlał typowe cechy charakterystyczne dla układów fotoniki scalonej, tj. wielokanałowość, integracja na wspólnym podłożu, interfejsy elektroniczne i optyczne oraz packaging.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TECHMATSTRATEG