WIDEPOWER: Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości.

Akronim: WIDEPOWER

Nr umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/NCBR/2017

Lider: Politechnika Warszawska

Konsorcjanci: VIGO System S.A., Politechnika Wrocławska, Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i  Fotoniki

Okres realizacji: 01.12.2017-31.05.2021

Całkowity koszt realizacji projektu: 20 200 000,00 zł

Dofinansowanie: 19 700 000,00 zł