Wizja i misja VIGO System

Wizja rozwoju VIGO System zakłada umocnienie pozycji firmy jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Naszym celem jest:

  • Eksploracja rynku detektorów MCT (HgCdTe), w tym ekspansja (geograficzna, segmentowa) w obszarach rynku nieobjętych regulacjami wyłączającymi stosowanie rtęci i kadmu w detektorach,
  • Rozwój technologii detektorów i modułów podczerwieni z materiałów powstałych na bazie związków z III i V grupy układu okresowego pierwiastków, zgodnych ze wspólnotową dyrektywą Restriction of Hazardous Substances (RoHS),
  • Rozwój epitaksji materiałów półprzewodnikowych III-V oraz produkcji źródeł bliskiej podczerwieni (laserów VCSEL),
  • Rozwój technologii źródeł podczerwieni,
  • Rozwój technologii systemów optoelektronicznych i fotonicznych układów scalonych dla średniej oraz krótkiej podczerwieni,
  • Rozwój technologii matryc detektorów podczerwieni.
Pliki do pobrania: