Technologia VIGO

VIGO System S.A. opracowało unikalną technologię umożliwiającą produkcję urządzeń do szybkiej i wygodnej detekcji promieniowania podczerwonego z zakresu 1 – 16 µm pracujących w temperaturze otoczenia lub chłodzonych za pomocą prostych i tanich chłodziarek termoelektrycznych.

Do konstrukcji detektorów wykorzystywany jest tellurek kadmowo-rtęciowy (HgCdTe), unikalny materiał, którego przerwa energetyczna może być zmieniana w szerokich granicach przez zmianę składu. W tym materiale niezmienność stałej sieciowej ze zmianą składu potencjalnie umożliwia inżynierię przerwy energetycznej, pozwala na wytwarzanie heterostruktur półprzewodnikowych o praktycznie dowolnej strukturze przestrzennej.

Do 2003r. detektory VIGO produkowane były za pomocą epitaksji izotermicznej HgCdTe z fazy gazowej (ang. ISOthermal Vapour Phase Epitaxy – ISOVPE). Jej zaletą było to, że nie wymagała kosztownych urządzeń, z drugiej strony nie pozwalała produkować skomplikowanych struktur półprzewodnikowych, na przykład takich, w których szerokość przerwy zabronionej mogła być zwiększana lub zmniejszana w kolejnych warstwach heterostruktury. Możliwość swobodnego kształtowania w przestrzeni przerwy zabronionej i poziomu domieszkowania zapewnił reaktor MOCVD (ang. Metal Organic Chemical Vapour Deposition) uruchomiony w 2003 roku.

Podstawą technologii detektorów podczerwieni produkowanych przez VIGO System jest heteroepitaksja tellurku kadmowo-rtęciowego na podłożu dwucalowym z arsenku galu GaAs metodą MOCVD. Otrzymywane są w ten sposób wielowarstwowe, zawierające do dwudziestu kilku warstw, heterostruktury półprzewodnikowe różniące się grubością, składem, domieszkowaniem i rozmyciem obszarów przejściowych. Spełniają one różne funkcje: konstrukcyjne, optyczne, fotoelektryczne i elektroniczne.

Dzięki stałemu doskonaleniu technologii możliwe jest tworzenie przyrządów lepszych, o większej wykrywalności i szybkości działania, bardziej niezawodne, wygodniejsze w stosowaniu i tańsze w produkcji. Elastyczność procesów technologicznych i duża wydajność reaktora pozwala tworzyć sensory na zamówienie, dopasowane do specyficznych potrzeb użytkownika, w szczególności do każdego pasma promieniowania w zakresie 1 – 16μm i na różne temperatury pracy (200 – 300K).

VIGO System projektuje i produkuje, dedykowane dla detektorów HgCdTe, podzespoły elektroniczne (przedwzmacniacze, kontrolery chłodziarek termoelektrycznych, zasilacze), a także akcesoria mechaniczne.