20202019201820172016Archiwum

31 marca 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/2/2020 z dnia 31.03.2020 r.
Przedmiotem zamówienia są materiały - okna o wysokiej przeźroczystości w IR zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku (wersja polska i angielska). Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z wyodrębnionych części. Każda z części zapytania ofertowego będzie oceniana tak samo wedle zgodności z parametrami technicznymi oraz według kryterium oceny ofert.
Czytaj więcej

31 marca 2020

Zapytanie ofertowe SDM-WG /1/2020 z dn. 31/03/2020.
Przedmiotem zamówienia są drobne elementy mechaniczne w tym o bardzo dużej dokładności wykonania zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku (wersja polska i angielska). Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z wyodrębnionych części. Każda z części zapytania ofertowego będzie oceniana tak samo wedle zgodności z parametrami technicznymi oraz według kryterium oceny ofert.
Czytaj więcej

12 marca 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/10/2019 z 12 marca 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie pomiarów próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM z wykorzystaniem EDS oraz HAADF do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów...
Czytaj więcej

11 marca 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/9/2019 z 11 marca 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3)  potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Czytaj więcej

10 marca 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/8/2019 z 10 marca 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3)  potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie:...
Czytaj więcej

09 marca 2020

ZApytanie ofertowe SDM-WS/7/2019 z 9 marca 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3) oraz fosforowodoru (PH3) potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Czytaj więcej

22 lutego 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/6/2019 z dnia 22 lutego 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3) oraz fosforowodoru (PH3) potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Czytaj więcej

21 stycznia 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/3/2019 z dnia 21 stycznia 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa spektrometru potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Czytaj więcej