202120202019201820172016Archiwum

25 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/32 z dnia 25 stycznia 2021 r. na wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4
Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu...
Czytaj więcej

21 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe z dnia 21 stycznia 2021 r. nr SDM-WG/12 dotyczące dostawy elementów mechanicznych potrzebnych do budowy stanowiska pomiarowego paneli PCB zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19. Zamawiający: VIGO System Spółka...
Czytaj więcej

20 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe SDM-WS/31 z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczące regeneracji wkładu kolumny scrubbera System S/N: CS18A439 Kolumna CS200PS S/N CC3550/CC3549 Kolumna S/N CC3103 typ: CC025A oraz dostawy czujnika gazu ASH3 – w ramach usług serwisowych i zakupu części zamiennych.
Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu...
Czytaj więcej

11 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe MRN-WS/1 z dnia 11 stycznia 2021 r. dotyczące dostawy silanu zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Nowe przezroczyste elektrody dla laserów VCSEL” w ramach Konkursu: „M-era-Net” akronim projektu TRAVEL współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i...
Czytaj więcej

08 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-1_21 z dnia 8 stycznia 2021 r. na dostawę stanowiska do optycznego pomiaru in- situ oraz hodowanych warstw epitaksjalnych – prędkości wzrostu tellurku kadmowo – rtęciowego w technologii MOCVD w siedzibie Zamawiającego, wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o...
Czytaj więcej