20202019201820172016Archiwum

16 września 2020

Zapytanie ofertowe ZOZ-9_20 dotyczące rozbudowy zakładu produkcyjno-laboratoryjnego Zamawiającego na potrzeby prowadzenia produkcji zmienione w dniu 18 września 2020 r.
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjno-laboratoryjnego Zamawiającego na potrzeby prowadzenia produkcji w warunkach kontrolowanych ze strefą cleanroom o klasie czystości ISO 6 i ISO 7, w ramach projektu pt. „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” w...
Czytaj więcej

01 września 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/22 z dnia 1 września 2020 r. zmienione w dniu 7 września 2020 r.
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych według parametrów określonych przez Zamawiającego. Zamawiający – VIGO SYSTEM S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Uwaga! w dniu 7 września 2020 r....
Czytaj więcej

01 września 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/23 z dnia 1 września 2020 r. zmienione w dniu 8 września 2020 r.
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę usługi processingu struktur epitaksjalnych z materiałów związków III-V typu VCSEL według parametrów określonych przez Zamawiającego. Zamawiający - VIGO SYSTEM S.A.  -  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem...
Czytaj więcej

20 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/21 z dnia 20 sierpnia 2020 r.
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę Arsenowodór (AsH3)             6 sztuk butli 27 kg każda 2. Fosforowodór (PH3) 3 sztuki butli 22 kg –  Zamawiający - VIGO SYSTEM S.A.  -  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Termin...
Czytaj więcej

13 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/19 z dnia 13 sierpnia 2020 r.
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają usługę polegająca na regeneracji wkładu kolumny scrubbera System S/N: CS18A439 Kolumna CS200PS S/N CC3550/CC3549 Kolumna S/N CC3103 typ: CC025A oraz wykonają dostawę czujnika gazu ASH3 –  Zamawiający - VIGO SYSTEM S.A.  -  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.
Czytaj więcej

31 lipca 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/3 z dnia 31 lipca 2020 r. zmienione w dniu 7 sierpnia 2020 r.
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę 9 kg rtęci dla wytwarzania warstw epitaksjalnych MCT (tellurku kadmu i rtęci, MCT, MerCad Telluride, MerCadTel, MerCaT lub CMT) -  Zamawiający - VIGO SYSTEM S.A.  -  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. UWAGA:...
Czytaj więcej

30 lipca 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/18 z dnia 30 lipca 2020 r. zmienione w dniu 5 sierpnia 2020 r.
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają usługę polegająca na regeneracji wkładu kolumny scrubbera System S/N: CS18A439 Kolumna CS200PS S/N CC3550/CC3549 Kolumna S/N CC3103 typ: CC025A oraz wykonają dostawę czujnika gazu ASH3 –  Zamawiający - VIGO SYSTEM S.A.  -  zaprasza do przedstawienia oferty...
Czytaj więcej

10 czerwca 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/17 z dnia 10 czerwca 2020 r.
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4 Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty - zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Dostawca powinien wykonać...
Czytaj więcej

02 czerwca 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/16 z dnia 2 czerwca 2020 r.
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają neutralizację i czyszczenie filtra przynależącego do reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4 z zanieczyszczeń poreakcyjnych Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty - zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz z opisem przedmiotu załączenia. Termin...
Czytaj więcej

25 maja 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/15/2019 z dnia 25 maja 2020 r. zmienione w dniu 5 czerwca 2020 r.
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4 Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty - zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. UWAGA! W dniu 29.05.2020 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego zgodnie...
Czytaj więcej

09 maja 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/14/2019 z dnia 9 maja 2020 r. zmienione w dniu 21 maja 2020 r.
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają i dostarczą 12 (dwanaście) masek do fotolitografii UV (365nm) Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty - zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz załącznikami. Uwaga! W dniu 21.05.2020 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego nr...
Czytaj więcej

25 kwietnia 2020

Zapytanie ofertowe SDM-WS/12/2019 z 25 kwietnia 2020 r.
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają preparatykę (przygotowanie lameli w technologii Xe-PFIB) oraz wykonanie pomiarów 10 próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM z wykorzystaniem EDS oraz HAADF (High-angle annular dark-field) - szczegółowy opis znajduje...
Czytaj więcej

15 kwietnia 2020

Zapytanie ofertowe SDM-WS/11/2019 z 15 kwietnia 2020 r.
Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów które wykonają „Analizę oraz merytoryczne opracowanie wyników badań struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V metodą spektrometrii mas jonów wtórnych" w okresie od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2020 roku – w ramach prac przemysłowych – charakteryzacji metodą spektrometrii mas jonów wtórnych SIMS - prosimy o przedstawienie oferty - zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz załącznikami.
Czytaj więcej

31 marca 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/2/2020 z dnia 31.03.2020 r.
Przedmiotem zamówienia są materiały - okna o wysokiej przeźroczystości w IR zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku (wersja polska i angielska). Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z wyodrębnionych części. Każda z części zapytania ofertowego będzie oceniana tak samo wedle zgodności z parametrami technicznymi oraz według kryterium oceny ofert.
Czytaj więcej

31 marca 2020

Zapytanie ofertowe SDM-WG /1/2020 z dn. 31/03/2020.
Przedmiotem zamówienia są drobne elementy mechaniczne w tym o bardzo dużej dokładności wykonania zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku (wersja polska i angielska). Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z wyodrębnionych części. Każda z części zapytania ofertowego będzie oceniana tak samo wedle zgodności z parametrami technicznymi oraz według kryterium oceny ofert.
Czytaj więcej

12 marca 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/10/2019 z 12 marca 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie pomiarów próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM z wykorzystaniem EDS oraz HAADF do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów...
Czytaj więcej

11 marca 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/9/2019 z 11 marca 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3)  potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Czytaj więcej

10 marca 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/8/2019 z 10 marca 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3)  potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie:...
Czytaj więcej

09 marca 2020

ZApytanie ofertowe SDM-WS/7/2019 z 9 marca 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3) oraz fosforowodoru (PH3) potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Czytaj więcej

22 lutego 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/6/2019 z dnia 22 lutego 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3) oraz fosforowodoru (PH3) potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Czytaj więcej

21 stycznia 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/3/2019 z dnia 21 stycznia 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa spektrometru potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Czytaj więcej