20202019201820172016Archiwum

21 stycznia 2020

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/3/2019 z dnia 21 stycznia 2020 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa spektrometru potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Czytaj więcej