Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/8/2019 z 10 marca 2020 r.

10 marca 2020

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3)  potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Termin realizacji Zamówienia:
– arsenowodór – 2 tygodnie od dnia złożenia zamówienia

Termin składania ofert 17.03.2020 r. 

Szczegółowy opis zamówienia wraz z formularzem oferty znajduje się w załącznikach przygotowanych w języku polskim i angielskim.

W dniu 11.03.2020 r. przetarg – Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/8/2019 z 10 marca 2020 r. został anulowany przez Vigo System S.A.

On 11/03/2020, the tender – the request for quotation SDM-WS/8/2019 from 10 March 2020 was canceled by Vigo System S.A.