Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/9/2019 z 11 marca 2020 r.

11 marca 2020

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3)  potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Termin realizacji Zamówienia:
– arsenowodór – 2 tygodnie od dnia złożenia zamówienia

Termin składania ofert 16.03.2020 r. 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym przygotowanym w języku polskim i angielskim.