202120202019201820172016Archiwum

23 listopada 2016

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-07_16 z dnia 23.11.2016
Zapytanie ofertowe dotyczące towarów potrzebnych do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu pt: "Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe" - Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie dotyczy metalowych obudów z bocznymi wyprowadzeniami przepustów - typ Flatpack - dla elementów elektronicznych; wg zasad podanych w dokumencie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZOZ-07_16" wraz z parametrami technicznymi w Załączniku 2.
Czytaj więcej

18 listopada 2016

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-06_16 z dnia 18.11.2016
Zapytanie ofertowe dotyczące towarów potrzebnych do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu pt: "Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe" - Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie dotyczy płytek GaAs do hodowli epitaksjalnych heterostruktur HgCdTe – płytki do maszyny laboratoryjnej - wykonane arsenku galu krystalicznego, który posiada konstrukcję o precyzyjnie określonej orientacji krystalograficznej, do zastosowań w procesie epitaksji (wzrostu) warstw półprzewodnikowych. Płytki GaAs są wymienione wg nazwy i potrzebnej ilości podaje "ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZOZ-06_16" wraz z parametrami technicznymi w Załączniku 2.
Czytaj więcej

09 listopada 2016

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-05_16 z dnia 09.11.2016
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług projektowych w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie, w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej

04 listopada 2016

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-04_16 z dnia 04.11.2016 – po zmianach
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, niniejszym informuje, że z dniem 16 listopada 2016 roku dokonuje zmian w treści zapytania ofertowego numer ZOZ-04_16 z dnia 4 listopada 2016 roku. Informacja o zmianach zapytania ofertowego nr ZOZ-04_16 jest szczegółowo opisana w załączonym pliku: "2016.11.16 Informacja o zmianach zapytania ofertowego nr ZOZ-04_16". Załącznik "ZAPYTANIE OFERTOWE PO ZMIANACH NR ZOZ-04_16" jest aktualnym dokumentem. Pozostałe Załączniki - bez zmian.
Czytaj więcej

04 listopada 2016

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-04_16 z dnia 04.11.2016
Zapytanie ofertowe dotyczące towarów potrzebnych do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu pt: "Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe" - Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej

28 września 2016

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-03_16 z dnia 28.09.2016
Zapytanie ofertowe dotyczące usług naukowo- badawczych "Badania szybkości odpowiedzi struktur detekcyjnych, detektorów i modułów detekcyjnych" w ramach projektu pt: "Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe" - Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej

07 września 2016

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-02_16 z dnia 07.09.2016
Poniższe zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług inwestora zastępczego dla VIGO System S.A. w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie, w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej

03 czerwca 2016

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-01_16 z dnia 03.06.2016
Poniższe zapytanie ofertowe dotyczy usług naukowo- badawczych "Symulacja komputerowa heterostruktur HgCdTe"  w ramach projektu pt: "Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe" - Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej