202120202019201820172016Archiwum

06 września 2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_09_17 z dnia 06.09.2017
Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy związków metaloorganicznych wymienionych wg. nazwy i potrzebnej ilości w zapytaniu ofertowym, potrzebnych dla celu realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej

26 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_08_17 z dnia 26.06.2017
Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu odwiertów geotermalnych na potrzeby instalacji pomp ciepła w związku z kompleksową budową nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej

23 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_07_17 z dnia 23.06.2017
Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r. poz. 1620, z póżn. zm.) oraz wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe wydanymi przez NCBiR, dla projektu nr POIR.OI .01.01-00-0389/15-00 pod nazwą „Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej

27 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_05_17 z dnia 27.04.2017
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy zestawu płytek elektronicznych z zamontowanymi układami i elementami elektronicznymi według dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego, w celu realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej

26 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_04_17 z dnia 26.04.2017
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy towarów potrzebnych dla celu realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe”, którymi są elementy termoelektryczne wymienione wg nazwy i potrzebnej ilości w zapytaniu ofertowym, umowa nr POIR.01.01.01-00-0389/15-00 w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej

18 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_03_17 z dnia 18.04.2017
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych obejmujących kompleksową budowę nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” umowa nr POIR.03.02.02-00- 0209/16 z dnia 05.10.2016 r. w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej

31 marca 2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_02_17 z dnia 31.03.2017
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy oraz wdrożenia systemu informatycznego klasy MES (Manufacturing Execution System – System Realizacji Produkcji) w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” (umowa POIR.03.02.02-00-0209/16) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej

17 marca 2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_01_17 z dnia 17.03.2017
Zapytanie ofertowe dotyczące 3 sztuk oscyloskopów cyfrowych w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” (umowa POIR.03.02.02-00-0209/16) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej