202120202019201820172016Archiwum

25 kwietnia 2018

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-03_18 z dnia 25.04.2018
Zapytanie ofertowe dotyczy zaprojektowania, dostawy i montażu stanowisk montażowych z wyposażeniem podstawowym (dalej jako: „Stanowiska robocze”) w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką”, umowa nr POIR.03.02.02-00-0209/16 z dnia 05.10.2016 roku w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej

29 marca 2018

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_02_18 z dnia 29.03.2018
Zapytanie ofertowe dotyczy towarów potrzebnych dla celu realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Immersyjny wysokotemperaturowy detektor z lnAsSb zakresu średniej podczerwieni” o numerze 04.01.04-00-0027/16-00 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej