202120202019201820172016Archiwum

20 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/2/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego – VIGO SYSTEM S.A. projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00.
Czytaj więcej

19 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/2/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego – VIGO SYSTEM S.A. projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00.
Czytaj więcej

16 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/1/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego - VIGO SYSTEM S.A. projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19.
Czytaj więcej

10 kwietnia 2019

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-11_19 z dnia 10.04.2019
Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy 70 sztuk ręcznych czytników kodów kreskowych w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką”, umowa nr POIR.03.02.02-00-0209/16 z dnia 05.10.2016 roku w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej